Rasismi on poistettava

Tämä on ollut täysin poikkeuksellinen poliittinen kesä. Hellittämätön työ on kuitenkin tuottanut tulosta. Välillä toivottomalta tuntunut tilanne on päättynyt siihen, että kaikki hallituksen ministerit tuomitsevat rasismin kaikissa muodoissaan ja lupaavat työskennellä aktiivisesti tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Rasismin ja syrjinnän vastaista työtä tehostetaan, ja se on erittäin tärkeää.

Kun hallituksen rasisminvastaisesta tiedonannosta keskusteltiin eduskunnassa, oli huomionarvoista, että kaikki puolueet – oppositio mukaan lukien – pitivät tiedonantoa sinänsä hyvänä. Niitä 23 toimenpidekohtaa, joihin hallitus, mukaan lukien perussuomalaiset ministerit ja heidän eduskuntaryhmänsä, on sitoutunut, pidettiin sisällöltään oikeina. Minulle ja RKP:lle lähtökohtana oli koko ajan, että tiedonannon on oltava uskottava ja sisällettävä riittävän konkreettisia toimenpiteitä. RKP:n osalta kyse on ollut myös hallitukseen osallistumisemme jatkumisesta. Ilman uskottavaa asiakirjaa emme olisi voineet jatkaa.

Työtä rasismia vastaan sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi on tehtävä jatkuvasti ja määrätietoisesti. Kyse on siitä, että kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti ja että he tuntevat olonsa turvalliseksi. Näin ei tällä hetkellä Suomessa ole, ja jokainen syrjintätapaus on yksi liikaa. Meillä kaikilla on vastuu siitä, miten puhumme vähemmistöistä ja miten kohtelemme ja kohtaamme toisiamme. Voimme kaikki olla mukana luomassa parempaa yhteiskunnallista ilmapiiriä.

On myös tärkeää muistaa, että tiedonanto on tiekartta niille toimenpiteille, jotka hallitus tämän kauden aikana tulee toteuttamaan. Lupaan, että RKP toimii hallituksessa jatkossakin ajavana voimana nyt sovittujen asioiden toteuttamisessa. Tiedonantoa ei saa jättää pöytälaatikkoon.

Kesän aikana olen myös saanut lukuisia kertoja vastata kysymykseen siitä, tuleeko RKP:llä olemaan oma presidenttiehdokas. Puoluehallituksessa käydyn perusteellisen keskustelun jälkeen päätimme, ettemme aseta omaa ehdokasta. Tilanne on erikoislaatuinen. RKP:lle on tärkeää, että Suomen seuraava presidentti puolustaa liberaaleja arvoja, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Useat liberaalit ehdokkaat ovat ilmoittaneet ehdokkuudestaan, eikä RKP halua edesauttaa liberaalikentän pirstaloitumista entisestään. RKP ei myöskään tule puolueena tukemaan vaaleissa ketään yksittäistä ehdokasta. Tulemme kuitenkin osallistumaan aktiivisesti poliittiseen keskusteluun Suomen tulevaisuudesta. 

Vastuunkantajia tarvitaan

Medborgarbladetin edellinen numero julkaistiin hallitusneuvottelujen ollessa vielä käynnissä. Saavutimme seitsemän viikon ajoittain varsin tiukkojen neuvottelujen jälkeen neuvottelutuloksen, johon Ruotsalainen kansanpuolue voi olla valtaosin erittäin tyytyväinen. Jos olisimme yksin vallankahvassa, emme tietenkään olisi tehneet hallitusohjelman maahanmuutto-osioon nykyisen kaltaisia kirjauksia. Nyt meidän oli kuitenkin hyväksyttävä, että siihen sisällytettiin asioita, joita emme olisi siihen halunneet. Ohjelmassa on siitä huolimatta paljon RKP:stä viestivää sisältöä. Tiivistäen voimme tässä todeta, että se on yksi ruotsalaisuusmyönteisimmistä hallitusohjelmista kautta aikojen. Ohjelma henkii lisäksi selkeästi myös jatkoa Suomen kansainvälistymislinjalle ja aktiiviselle Eurooppa-politiikalle, joiden pelättiin olevan vaarassa.

Lue edellinen artikkeli

Eva Biaudet: “On erittäin surullista, että niin pienen kansan oikeudet näyttävät olevan näin vaikea asia suurelle enemmistölle”

Hallitus antoi joulukuussa eduskunnalle esityksen saamelaiskäräjälain muutoksiksi. Esityksen tavoitteena on edistää saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä parantaa saamelaisten kieltään ja kulttuuriaan koskevan itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä.

Lue seuraava artikkeli