Rasismen ska bort

Det har varit en politisk sommar utan motstycke. Men enträget arbete har lett till resultat. Det som föreföll som en stundvis hopplös situation, har landat i att samtliga ministrar i regeringen tar avstånd från alla former av rasism och lovar jobba aktivt för att främja jämlikhet och icke-diskriminering såväl nationellt som internationellt. Arbetet mot rasism och diskriminering effektiveras, och det är mycket viktigt.

Texten ingår i SFP:s medlemstidning Medborgarbladet. Vill du ha tidningen? Bli medlem i SFP här. 

När regeringens meddelande mot rasism diskuterades i riksdagen var det utmärkande att alla partier – också oppositionen – ansåg att meddelandet i sig var bra. Innehållet i de 23 punkter med åtgärder som regeringen, inklusive de sannfinländska ministrarna och riksdagsgruppen, förbundit sig till, ansågs vara de rätta. För mig och för SFP var utgångspunkten hela tiden att meddelandet måste vara trovärdigt och innehålla tillräckligt konkreta åtgärder. För SFP har det också handlat om vår fortsatta regeringsmedverkan. Utan ett trovärdigt dokument hade vi inte kunnat fortsätta.

Arbetet mot rasism och för att främja jämlikhet och icke-diskriminering behöver göras kontinuerligt och målmedvetet. Det handlar om att alla mänskor ska behandlas lika och känna sig trygga. Så är det inte i dagens Finland, och varje fall av diskriminering är ett för mycket. Vi har alla ett ansvar för hur vi talar om minoriteter och hur vi bemöter varandra, vi kan alla vara med och påverka samhällsklimatet till det bättre. 

Det är också viktigt att minnas att meddelandet är en vägkarta för åtgärderna regeringen kommer att vidta under perioden. Jag lovar att SFP i regeringen kommer att fortsätta vara en drivande kraft då det gäller att förverkliga det vi nu kommit överens om. Det ska inte bli en papperstiger som dammar i något hörn.

Under sommaren har jag också otaliga gånger fått svara på frågan om SFP ska ha en egen presidentkandidat. Efter en grundlig diskussion i partistyrelsen bestämde vi att vi inte ställer upp någon egen kandidat. Läget är speciellt. För SFP är det viktigt att Finlands nästa president står upp för de liberala värderingarna, demokrati, mänskliga rättigheter samt för rättsstatsprincipen. Flera liberala kandidater har meddelat att de ställer upp och därför vill jag och SFP inte bidra till att splittra det liberala fältet ytterligare. SFP kommer inte heller som parti att ställa sig bakom någon enskild kandidat i valet. Däremot kommer vi att delta aktivt i den politiska debatten om Finlands väg framåt.

Ansvarstagare behövs

Föregående nummer av Medborgarbladet utkom vid en tidpunkt då regeringsförhandlingarna ännu pågick. Vi nådde efter sju veckor av stundvis tuffa förhandlingar ett förhandlingsresultat som Svenska folkpartiet till största delen kan vara väldigt nöjt med. Jovisst, invandringsdelen av regeringsprogrammet skulle vi inte själva ha skrivit så här om vi varit ensamma vid makten, men nu var vi tvungna att inkludera även sådana saker som vi inte själva skulle ha önskat. Å andra sidan finns det väldigt mycket i programmet som andas SFP. Kortfattat kan man säga att det här är ett av de mest svenskvänliga programmen i landets historia. Det är också ett program som tydligt andas en fortsättning för Finlands internationella linje och för en aktiv Europapolitik trots att man befarade att de här kunde vara hotade. 

Läs föregående artikel

Samspådda – om Ryssland

Under Europaforum i Åbo finns det redan lite traditioner. Statsministern öppnar, arbetslivsprofessor Anders Blom resonerar över framtiden – kanske mest nu hans egen framtid, sen promenader längs åstranden från olika programpunkter. Kanske en tur över Aura å med Föri och eventuellt ännu ett kanske: funikularen. Fungerar den och kan man ta sig upp till Kakolabacken.

Läs följande artikel