Allt svårare ekonomiskt läge

En ansvarsfull budget i ekonomiskt svåra tider

– Ett allt svårare ekonomiskt läge, så sammanfattar partiordförande, försvarsminister Carl Haglund, regeringens budgetmangling som avslutades idag.

– I ljuset av det rådande läget är de anpassningsåtgärder som den förra regeringen enades om i rambudgeten i mars alldeles nödvändiga, säger Haglund och påminner om att vi måste vidta åtgärder för att trygga ett välfärdssamhälle också för kommande generationer. Haglund anser att de prioriteringar som regeringen gjort i budgetmanglingen är goda.

Satsningarna som görs för att stöda jordbrukarna och yrkesfiskarna som lidit av handelssanktionerna mellan EU och Ryssland är välkomna. Regeringen kompenserar dessa yrkesgrupper med 20 miljoner euro i ersättningar för att minska den skada som uppstått.

En av SFP:s hjärtefrågor, språkbadet, får tre miljoner euro. I det nyskrivna regeringsprogrammet har man kommit överens om en målsättning att utvidgaspråkbad till hela landet, och dessa pengar är till för att starta nya språkbad samt utvidga redan existerande.

Bristen på kompetent och svenskkunnig personal på nödcentralerna ska åtgärdas med en utlokaliserad utbildning i Vasa. Nu utbildas all nödcentralspersonal i Kuopio, vilket anses vara en delorsak till att så få svenskkunniga personer sökt sig till yrket.

– Genom att ordna utlokaliserad utbildning på en tvåspråkig ort som Vasa vill regeringen trygga tillgången till personal som kan ta nödsamtal på svenska, säger Haglund.

En annan utbildningsfråga var den förlängda läroplikten, som man förra hösten beslöt förlänga med ett år. Nu beslöt man att ta tillbaka det beslutet och läroplikten förlängs alltså inte. – Bra att regeringen nu nått en lösning som innebär att istället för förlängd läroplikt för alla får vi nu stödåtgärder som kan riktas till de som löper största risken att falla utanför samhället efter grundskolan, säger Haglund.

Rättsväsendet kan dra en lättnadens suck

Anna-Maja Henriksson (Sfp) lyckades avvärja en katastrof för landets domstolar, åklagarväsende och fängelser.

Lue edellinen artikkeli

Gestrin lopettaa eduskunnassa

Christina Gestrin ei asetu ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa 2015

Lue seuraava artikkeli