Rehn-Kivi: Kyberturvallisuus on yhä tärkeämpää digitaalisessa maailmassa

Tänään esitellään valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä. Tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi esitti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron, jossa hän korosti lakipaketin merkitystä kansalliselle turvallisuudelle, mutta myös yksilön oikeussuojalle.

– Elämme maailmassa, jossa teknologinen kehitys etenee nopeasti, ehkä jopa nopeammin kuin mitä etukäteen on pystytty ennakoimaan. Erityisesti kyberturvallisuuden merkitys kasvaa digitaalisessa nykymaailmassa. Sosiaalisen median käyttö lisääntyy ja viranomaiset tarjoavat yhä enemmän sähköisiä palveluita ja tietokantoja. Uusiin tarpeisiin vastaamiseksi tarvitaan asianmukaisia välineitä. Sen takia on myönteistä, että kansallinen turvallisuus on selonteon mukaan parantunut lakipaketin ansiosta. Kuten oli tarkoituskin, myös viranomaisten tiedonhankinta maamme turvallisuuteen ja puolustukseen kohdistuvista uhista on tehostunut uusien toimivaltuuksien ansiosta, Rehn-Kivi sanoo.

Aikanaan lakimuutokset saivat aikaan paljon keskustelua yksilön oikeussuojasta. RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä työskentelivät aktiivisesti sen puolesta, että perusoikeuksia kunnioitettaisiin aina ja että lakien perustuslainmukaisuus varmistettaisiin. Nämä periaatteet ovat demokraattisen järjestelmämme peruspilareita, joita meidän tulee aina kunnioittaa.

– Tällainen lainsäädäntö ei oikeastaan koskaan tule valmiiksi. Toiveet viranomaisvaltuuksien laajentamisesta ja vaatimukset yksilön yksityiselämän suojan vahvistamisesta ovat jatkuvasti ristiriidassa keskenään. Tasapainon löytäminen on tärkeää. Tulevien hallitusten vastuulla on huolehtia siitä, että nämä toimivaltuudet ovat riittäviä, mutta että niitä myös käytetään vastuullisesti.  Istuva hallitus vahvistaa perusoikeuksien toteutumisen edellytyksiä tiedustelutoiminnassa mahdollistamalla sijaisen nimittämisen tiedusteluvalvontavaltuutetulle. Yksilön oikeusturvan edistämiseksi on tärkeää turvata toimivan ja laadukkaan laillisuusvalvonnan edellytykset ja rakenteet, Rehn-Kivi sanoo.

Adlercreutz ja Biaudet nimitetään Pohjoismaiden neuvostoon

- Tarvitsemme yhteisen näkemyksen Pohjoismaiden tulevaisuudesta.

Lue edellinen artikkeli

Puolueet neuvottelivat luottamushenkilöpaikoista Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella

Torstaina 10. helmikuuta valtuustoryhmien edustajat kokoontuivat neuvottelemaan luottamushenkilöpaikoista Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Neuvotteluita johti hyvinvointialueen suurin puolue Ruotsalainen kansanpuolue.

Lue seuraava artikkeli