Rehn-Kivi: Lasten ja nuorten tukemiseksi tarvitaan nopeita toimia

– Hallitus panostaa viipymättä koulunkäynnissä jälkeen jääneisiin ja koulujen sulkemisen takia huonosti voineisiin lapsiin ja nuoriin. Panostukset lapsiin ja nuoriin tehdään, jotta 1990-luvun virheiltä vältyttäisiin.

Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi korosti tätä eduskunnan palautekeskustelussa julkisen talouden suunnitelmasta 2021–2024. Hän piti ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron, jossa hän myös painotti, että tämän hetkiset talouden näkymät poikkeavat huomattavasti viime syksyn ennusteista, joissa uumoiltiin vakaata, joskin heikkenevää kasvua.

– Yrityksille, lomautetuille ja kunnille maksettavat tuet ovat kaikki tarpeen, jotta pääsisimme taas jaloillemme. Talouden elvyttäminen oikein kohdennetuin ja ajoitetuin toimenpitein, jotka myös nopeuttavat vihreään talouteen siirtymistä, on tarpeen sekä kansallisella että Euroopan tasolla, Rehn-Kivi sanoo.

Puheenvuorossaan Rehn-Kivi korosti myös ruotsalaisen eduskuntaryhmän halua vahvistaa julkista taloutta panostamalla myös taloudellisesti kestävään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, koulutukseen ja tutkimukseen sekä siirtymiseen ilmastotietoisiin taloudellisiin ratkaisuihin.

Kaarinan RKP solmi vaaliliiton Kaarinan Keskustan ja Kaarinan Kristillisdemokraattien kanssa

Kaarinan RKP, Kaarinan Keskusta ja Kaarinan Kristillisdemokraatit ovat 8. kesäkuuta 2020 solmineet vaaliliiton kevään kuntavaaleihin 2021.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Tarvitsemme ennustettavan investointiympäristön yrityksille

– Taloutta elvyttäessä meidän pitää varmistaa, että yritykset selviävät ja että heillä on usko Suomeen investointiympäristönä, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz eduskunnan keskustelussa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024.

Lue seuraava artikkeli