Rehn-Kivi: Snabba insatser för att stöda barn och unga behövs

– Snabba insatser behövs för att stöda de barn och unga som blivit efter i skolarbetet eller mått dåligt i samband med skolstängningen. Regeringens satsningar på barn och unga görs för att misstagen på 1990-talet inte får upprepas.

Det underströk riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi i riksdagens responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2021–2024. Hon höll svenska riksdagsgruppens gruppanförande där hon underströk att de ekonomiska utsikterna till följd av coronakrisen avsevärt skiljer sig från förra höstens förväntningar om en stabil, dock avtagande tillväxt.

– Stöden till företag, bidragen till de permitterade och till kommunerna är alla nödvändiga för att vi ska komma upp på fötter igen. Både på nationellt, men också på europeiskt, plan behöver vi stimulera ekonomin med välriktade och vältajmade åtgärder som också påskyndar den gröna omställningen som pågår i ekonomin, säger Rehn-Kivi.

I anförandet betonade Rehn-Kivi även Svenska riksdagsgruppens vilja att stärka den offentliga ekonomin genom satsningar på en finansiellt hållbar social- och hälsovårdsreform, på förebyggande åtgärder, på utbildning och forskning, samt på en övergång till klimatmedvetna ekonomiska lösningar.

SFP i S:t Karins ingick valförbund med Centern och KD

S:t Karins Centern, Kristdemokraterna och Svenska folkpartiet har den 8 juni 2020 undertecknat ett valförbund inför kommande kommunalvalet 2021.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Vi behöver en förutsägbar investeringsomgivning för företagen

– På vår väg ut ur krisen måste vi försäkra att företagen överlever och att de har tilltro till Finland som investeringsomgivning, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz i riksdagens diskussion om planen för de offentliga finanserna 2021–2024.

Läs följande artikel