Resolution från SFP i Nylands kretsmöte den 27.4.2017

Resolution antagen på SFP i Nylands kretsmöte i Ingå 27.4.

Vad är ett värdigt liv? Det frågar sig många oroliga anhöriga till åldringar som förväntas klara sig själva i sina hem, trots sjukdom och svårigheter att röra sig. Att ett alarm på armen ska ersätta mänsklig närhet och omsorg är inte godtagbart i ett samhälle som säger sig värna om sina invånare. 

Vad är ett nytt liv värt? Det frågar sig blivande föräldrar som nu lämnas utan svar på var de ska föda sitt barn. De egna fungerande BB-enheterna nära föderskorna i öst och väst har stängts och nu måste Barnmorskeinstitutet stängas pga inneluftsproblem.

Svenska folkpartiet i Nyland vill att all service ska utgå från människan och hennes behov. Att slentrianmässigt skylla på dålig ekonomi, då det egentligen handlar om avsaknad av helhetssyn, oklar ansvarsfördelning och bristande samarbetsförmåga försvagar invånarnas tillit till samhället och leder till allmän otrygghet.

Dagens prioriteringar glömmer människan.

Svenska folkpartiet i Nyland kräver att man vid genomförandet av den förestående vårdreformen ställer människan i fokus.

Henriksson: Porvoon synnytyssairaala otettava taas käyttöön

Uutinen Helsingin Kätilöopiston synnytystoiminnan lakkauttamisesta herättää monia kysymyksiä.

Lue edellinen artikkeli

Joko hallitus myöntää jäävänsä tavoitteista?

Hallituksen julkisen talouden suunnitelmaa käsiteltiin tänään eduskunnassa. Suunnitelmasta käy ilmi, että osa hallitusohjelman tavoitteista on karkaamassa.

Lue seuraava artikkeli