Resolution från SFP i Nylands kretsmöte den 27.4.2017

Resolution antagen på SFP i Nylands kretsmöte i Ingå 27.4.

Vad är ett värdigt liv? Det frågar sig många oroliga anhöriga till åldringar som förväntas klara sig själva i sina hem, trots sjukdom och svårigheter att röra sig. Att ett alarm på armen ska ersätta mänsklig närhet och omsorg är inte godtagbart i ett samhälle som säger sig värna om sina invånare. 

Vad är ett nytt liv värt? Det frågar sig blivande föräldrar som nu lämnas utan svar på var de ska föda sitt barn. De egna fungerande BB-enheterna nära föderskorna i öst och väst har stängts och nu måste Barnmorskeinstitutet stängas pga inneluftsproblem.

Svenska folkpartiet i Nyland vill att all service ska utgå från människan och hennes behov. Att slentrianmässigt skylla på dålig ekonomi, då det egentligen handlar om avsaknad av helhetssyn, oklar ansvarsfördelning och bristande samarbetsförmåga försvagar invånarnas tillit till samhället och leder till allmän otrygghet.

Dagens prioriteringar glömmer människan.

Svenska folkpartiet i Nyland kräver att man vid genomförandet av den förestående vårdreformen ställer människan i fokus.

Henriksson: Öppna Borgå BB igen

Nyheten om att verksamheten på Barnmorskeinstitutet i Helsingfors upphör med omedelbar verkan väcker många frågor.

Läs föregående artikel

Dags för regeringen att medge att man inte når målen?

Regeringens plan för de offentliga finanserna diskuterades i riksdagen idag. Planen visar att en del av målsättningarna i regeringsprogrammet håller på att springa iväg.

Läs följande artikel