Yhdessä kohti kaikkien aikojen kuntavaaleja!

Kuntavaalit ovat äärimmäisen tärkeät vaalit. Niissä on kyse siitä, miten sinun ja minun kuntaani kehitetään ja johdetaan seuraavan neljän vuoden ajan. Niissä on kyse oman lähiyhteiskunnan rakentamisesta. Niissä on kyse toimivasta arjesta niin sinulle kuin minullekin.

RKP haluaa nähdä kuntia, joissa ihminen on keskiössä. Haluamme, että kaikki kunnan asukkaat tuntevat olonsa turvalliseksi ja viihtyvät kotikunnassaan. Palveluiden tulee toimia kun niitä tarvitaan, niin suomeksi kuin ruotsiksi. Sekä keskustassa että maaseudulla on voitava asua. Haluamme, että lapsemme saavat elämälleen parhaan mahdollisen alun. Päiväkotien ja koulujen on oltava terveitä ja mukavia ympäristöjä, joissa lapsemme viihtyvät. Kaikilla lapsilla on oltava merkityksellinen vapaa-ajan harrastus. Haluamme tarttua nuorten keskuudessa lisääntyvään psyykkiseen pahoinvointiin panostamalla muun muassa matalan kynnyksen palveluihin. Haluamme, että myös ikäihmiset saavat tarvitsemaansa tukea ja apua. Tarvitsemme ikäihmisten elämäntilanteeseen sopeutettuja viihtyisiä asuinympäristöjä. Sairaan- ja terveydenhoidon on oltava lähellä sinua.

RKP haluaa nähdä suuremmissa kaupungeissamme selkeää kaupunkipolitiikkaa, jossa julkinen liikenne toimii ja asuinalueet ovat kiinnostavia. Rakennamme turvallisia ja tasa-arvoisia kuntia, joissa kaikki ovat osallisia. Panostamme uussuomalaisten toimivaan kotoutumiseen. Meidän kunnissamme haluamme luoda edellytykset hyvälle elämälle, jotta sinä voit kehittyä, kasvaa ja olla onnellinen. Panostamme yhdessä luomiseen ja osallisuuteen, kulttuuriin ja liikuntaan. Tarvitsemme tapaamispaikkoja kohtaamisiin ja seurusteluun. Haluamme, että kunnat elävät ajassa ja uskaltavat uudistua ennakkoluulottomasti. Kunnilla on keskeinen rooli energiaälykkäiden ratkaisujen löytämisessä ja RKP tekee työtä sen eteen, että Suomen kunnat olisivat ilmastoneutraaleja vuonna 2030. Meidän kunnissamme vaalimme myös hyvää yritysilmapiiriä. Edistämme yritysten etabloitumista ja innovaatioita. Hyvin hoidettu talous luo pitkällä tähtäimellä pohjaa hyville palveluille. Ääni RKP:lle on ääni turvalliselle arjelle, hyvinvoiville asukkaille, positiiviselle yhteiskuntailmapiirille ja kaksikieliselle, avoimelle Suomelle.

RKP menee kuntavaaleihin ennätyslistalla! Voi sanoa, että olemme tehneet historiallisen ehdokasasettelun. Meillä on ehdokkaita yhteensä 65 kunnassa, mikä on 13 enemmän kuin kuntavaaleissa 2017. Yhteensä meillä on 1385 ehdokasta ympäri Suomen. Kasvatimme ehdokasmääräämme edellisistä kuntavaaleista ensimmäisen kerran sitten vuoden 1984. Tämän varaan on hyvä rakentaa. RKP:n politiikalle on kysyntää! Nyt meillä on kaikki edellytykset tehdä äänimäärältään parhaat kuntavaalit nykyaikana, ja saavuttaa yli 5 prosentin kannatus.

Elämä on paikallista ja paikalliset kysymykset on hoidettava joka päivä. RKP haluaa jatkossakin kantaa vastuuta kunnissa ympäri maan, samalla kun haluamme lunastaa paikkamme uusissa kunnanvaltuustoissa. Asukkaiden kuuleminen on tärkeää. Vaalit ratkaistaan nyt, seuraavien viikkojen aikana. Ilolla ja suurella innolla käyn vaaleihin yhdessä ainutlaatuisen ehdokaskimaramme kanssa. Nähdään kaduilla ja toreilla, verkossa ja virtuaalisissa keskusteluissa. Äänestäminen on vaikuttamista. Käytä ääntäsi.

Sinun äänesi voi olla ratkaiseva

Kuntavaalit lähestyvät. Vaalit ovat monin tavoin erilaiset, etenkin koronapandemian ja sen tuomien haasteiden vuoksi. Tämä näkyy näissä vaaleissa siten, että vaalit siirrettiin kesäkuuhun huhtikuun sijaan, se näkyy erityisissä äänestysjärjestelyissä eri puolilla kuntia, sekä muun muassa siinä, että ennakkoäänestystä on pidennetty yhdestä viikosta kahteen viikkoon. Näissä vaaleissa myös varusmiehet voivat äänestää varuskunnissa.

Lue edellinen artikkeli

Vaalit on taas!

Vaikka kuntavaaleista on vain runsas puoli vuotta niin nyt on aika teroittaa kynät ja valmistautua lähtemään vaaliuurnille. Tällä kertaa on kyse ainutlaatuisista aluevaaleista.

Lue seuraava artikkeli