Thomas Blomqvist: Metsitystuki on käytännön ilmastotyö

Hallitus päätti tänään, hallitusohjelman ja hallituksen alkuvuodesta pidetyn Vuosaaren ilmastokokouksen päätösten mukaisesti, väliaikaisesta metsitystuesta. Metsitystuella lisätään hiilensidontaa ja pyritään siten hillitsemään ilmastonmuutosta.

        Metsitys on hyvin konkreettinen toimenpide hiilen sitomiseksi ja hiilinielujen vahvistamiseksi, sanoo Thomas Blomqvist, Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri. Tukea jota suunnataan joutomaille, on yksi askel hallituksen tavoitteeseen saavuttaa hiilineutraalius Suomessa vuonna 2035.

 Kaikista tärkeintä on tietenkin mahdollisimman nopea ja tehokas fossiilisten päästöjen vähentäminen, mutta on myös erittäin tärkeätä huolehtia kasvavasta hiilensidonnasta ja maa- ja metsätalous ovat ainoat elinkeinot jotka tähän pystyvät, sanoo Thomas Blomqvist.

Tukea voidaan myöntää metsitysprojekteille alueilla jotka eivät ole maatalousmaata tai metsämaata. Käytännössä tämä tarkoittaa tuotannosta poistettuja peltoja tai turvetuotantoalueita. Rahoitus sisältää kiinteän kustannuskorvauksen ja kiinteän hoitopalkkion.

Tämä on toimenpide, jota teemme tulevia sukupolvia ajatellen. Alkuvuosina taimikko ei sido kovin paljon ilmakehän hiiltä, mutta kun puut toden teolla rupeavat kasvamaan ja ahmivat hiilidioksidia sitä voisi verrata kasvavien teinien ruokahaluun, sanoo Thomas Blomqvist.

 Tuen kautta vähennetään haitallisten kasvihuonekaasujen määrää toisaalta siten, että kasvava puusto sitoo hiilidioksidia ja toisaalta siten, että maaperän kasvihuonepäästöt pienenevät ja hiilivarasto kasvaa. Lisäksi puut voivat muutamien vuosikymmenten kuluttua olla raaka-aineena erilaisille tuotteille jotka voivat korvata tänä päivänä fossiilisilla raaka-aineilla tuotettuja tuotteita. Tänä päivänä voimme jo tuottaa puusta sellupohjaisia tekstiilejä, vedenpitäviä kalvoja sekä lääketeollisuuden tuotteita. Kun siirrämme katseen tulevaisuuteen nämä mahdollisuudet vain kasvavat, sanoo Blomqvist.

Blomqvist: Työ Itäisen rantaradan puolesta jatkuu

Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut, että jatketaan Itäisen suunnan raideyhteyden hankeyhtiöneuvotteluja Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjauksen pohjalta. RKP on kannattanut vaihtoehtoa Itäisestä rantaradasta, Porvoon, Loviisan, Kotkan ja Luumäen kautta.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Hallitus jatkaa väylämaksujen puolittamista

Hallitus esittää vuoden 2021 talousarviossa muun muassa väylämaksujen puolittamisen jatkoa teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Lue seuraava artikkeli