Thomas Blomqvist: Stöd till beskogning är praktiskt klimatarbete

Regeringen beslöt i dag, enligt regeringsprogrammet och beslut gjorda på regeringens klimatmöte i Nordsjö tidigare i år, om ett temporärt stöd för beskogning för att öka kolbindningen och på så vis bekämpa klimatförändringen.

– Beskogning är en mycket konkret åtgärd för att binda kol och skapa så kallade kolsänkor, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Stödet som riktas till områden som inte annars nyttjas är ett steg på vägen för att uppnå regeringens mål om ett klimatneutralt Finland år 2035. 

– Allra viktigast är det naturligtvis att minska de fossila utsläppen så snabbt och effektivt som möjligt, men det är också oerhört viktigt att sörja för en ökad kolbindning och här är jord- och skogsbruk de enda näringarna som kan bidra till detta, säger Thomas Blomqvist.

Stödet kan ges för beskogningsprojekt på områden som inte är jordbruks eller skogsbruksmark. I praktiken betyder det här tidigare jordbruksmark som inte mera odlas och tidigare torvtäcktsområden. Finansieringen består av en kostnadsersättning för planteringen och en skötselpremie som betalas ut senare.

– Det här är en åtgärd vi gör för kommande generationer. Till en början upptar plantskogen inte så mycket kol från atmosfären, men då träden på allvar sätter igång att växa kunde man jämföra koldioxidintaget med hur aptiten ökar hos växande tonåringar, säger Thomas Blomqvist.

– Stödet bidrar till en minskad mängd klimatgaser dels, genom att träden binder koldioxid och dels genom jordmånens minskade växthusgasutsläpp och ökade kollager. Dessutom kommer träden om några årtionden kunna bidra till en råvara som grund för en rad klimatsmarta produkter som kan ersätta produkter vi idag framställer av fossila råvaror. Redan nu kan man tillverka cellulosabaserade textilier, vattenfasta hinnor och medicinska produkter. Ser vi in i framtiden kommer de här möjligheterna bara att öka, säger Blomqvist.

Blomqvist: Arbetet för Östra kustbanan fortsätter

Kommunikationsministeriet har meddelat att det fortsätter förhandla om en Östbana från Helsingfors via Borgå och Kouvola. SFP har stött alternativet Östra kustbanan, som skulle dras genom Borgå, Lovisa, Kotka och Luumäki.

Läs föregående artikel

Henriksson: Regeringen fortsätter halvera farledsavgifterna

Regeringen föreslår i statsbudgeten för år 2021 bland annat en fortsatt halvering av farledsavgifterna för att stärka industrin konkurrenskraft.

Läs följande artikel