Torvalds äänesti tekijänoikeusdirektiiviä vastaan: Lakiehdotus on huono ja epätasapainoinen!

Tänään, tiistaina 26 maaliskuuta, EU-parlamentti äänesti paljon keskustelua herättäneestä tekijänoikeusdirektiivistä. Direktiivi on osa EU:n toimintasuunnitelmaa sisäisen markkinan mukauttamisesta digitaalisen aikakauden tuomiin muutoksiin.

Europarlamentaarikko Nils Torvalds on pettynyt äänestystulokseen.

– Direktiivi on ollut kiistanalainen alusta alkaen. Tämän päivän äänestys oli viimeinen ja lopullinen, ja valitettavasti hyväksytty lakiehdotus on yksinkertaisesti huono. Lakiehdotus luo epäselvyyttä siihen, että mitä sääntöjä oikeastaan sovelletaan. Lakiehdotus asettaa myös välillisesti internetin isot käyttäjäalustat turhan vahvaan asemaan verrattuna kirjailijoihin ja muihin sisällöntuottajiin, sanoo Torvalds.

Torvalds on tehnyt puoluerajojen ylittävää yhteistyötä MEP-kollegoiden kanssa, jotta lakiehdotukseen oltaisi saatu tehtyä artikkelikohtaisia muutoksia. Esimerkiksi paljon keskustelua herättänyt artikkeli 13 haluttiin poistaa kokonaan direktiivistä, sillä se saattaa johtaa tilanteeseen jossa käyttäjäalustat joutuvat ottamaan käyttöön erilaisia filttereitä.

– Artikkeli 13 on niin epämääräisesti muotoiltu, että internetin käyttäjäalustoille ei jää oikein muuta vaihtoehtoa kuin luoda filttereitä, jotta he voivat turvata oman selustansa tekijänoikeusrikkomuksien suhteen. Tällä hetkellä vallitsee epätietoisuus siitä mitä tämä direktiivi oikeasti tulee merkitsemään tekijöille, internetissä toimiville yrityksille sekä markkinoiden yksittäisille kuluttajille. Tämä voi johtaa siihen, että näitä epäselvyyksiä selvitellään muutaman vuoden päästä pitkissä tuomioistuinmenettelyissä, sanoo Torvalds.

– Olen alusta alkaen ollut tässä muodossa esiteltyä direktiiviä vastaan. Tarvitsemme päivitetyt säännöt siitä, miten toimia digitaalisessa maailmassa, mutta nyt hyväksytyn ehdotuksen astuessa voimaan. Se ei oli digitaalisen todellisuuden kanssa sopusoinnussa. Tämän takia päätin myös äänestää ehdotusta vastaan, Torvalds sanoo.

Henriksson: Suomen menestys perustuu tietoon – tutkimuksen määrärahoja on korotettava!

– Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten määrärahoja on korotettava. Suomen on oltava maa johon kannattaa investoida - siksi meidän on myös panostettava tutkimukseen ja kehitykseen. Tämä on ratkaisevaa sekä taloudellisen kasvun että työllisyyden kannalta, RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson sanoo.

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi: Hoitotakuuta pitää parantaa

Suomi tarvitsee ihmiskeskeisen soteuudistuksen joka parantaa hoitoa, eikä heikennä sitä. Hoitojonot eivät lyhene uutta hallintoa luomalla, vaan tarvitaan enemmän lääkäreitä terveyskeskuksiin.

Lue seuraava artikkeli