Torvalds röstade nej till upphovsdirektivet: förslaget är dåligt och obalanserat!

Idag, tisdag 26 mars, röstade EU-parlamentet om det kontroversiella direktivet om upphovsrätt. Lagförslaget är en del av EU:s strategi för att anpassa den inre marknaden till den digitala eran.

Europaparlamentariker Nils Torvalds är besviken över resultatet.

– Frågan har länge varit kontroversiell. Dagens omröstning var den slutliga och tyvärr är resultatet dåligt. Lagstiftningen skapar oklarheter kring vilka regler som egentligen ska gälla. Indirekt leder direktivet också till att internet-plattformar kommer att hamna i en för stark position jämtemot till exempel författare och kreatörer, säger Torvalds.

Torvalds har tillsammans med en grupp kollegor från olika partigrupper jobbat för att åstadkomma förändringar i lagstiftningsförslaget. Bland annat ville de radera den omdiskuterade artikel 13, som riskerar leda till att internetplattformar använder sig av olika sorters filter.

– Artikel 13 är så vagt formulerad att internetplattformarna egentligen inte har så många andra val än att använda sig av filter, om de vill undgå ansvar för upphovsrättsbrott. Det råder nu mycket osäkerhet kring vad det här lagförslaget egentligen kommer att innebära för upphovspersoner, för internetföretag och för vanligt folk. Det kan sen leda till att osäkerheten avgörs i en lång domstolsprocess, säger Torvalds.

– Jag har från början varit emot direktivet i sin nuvarande form. Vi behöver uppdaterade regler som fungerar också i en digital värld, men den överenskommelse som nu blir till lagstiftning är inte anpassad till den digitala verkligheten. Därför valde jag att rösta nej, säger Torvalds.

Rehn-Kivi: Vårdgarantin måste förbättras

Finland behöver en vårdreform som sätter människan i fokus och gör vården bättre, inte sämre. Vårdköerna förkortas inte genom att skapa ny förvaltning och mera byråkrati, utan framför allt av fler läkare i hälsocentralerna.

Läs föregående artikel

Partisekreterare Guseff: Absurda fastighetsskatter utarmar landsbygden och skärgården

- De absurda höjningar av fastighetsskatterna som vi hört om nu från Åbolands skärgård måste stoppas. Skattemyndigheterna kan inte ha som uppgift att avgöra huruvida folk ska kunna bo kvar i skärgården eller tvinga folk att sälja egendom som kanske hört till släkten i hundratals år, konstaterar Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff.

Läs följande artikel