Torvalds: Därför behöver EU en plan för grön återhämtning

Klimatkrisens utmaningar kvarstår efter coronapandemin, och hållbara investeringar kommer att spela en nyckelroll för snabbast möjliga ekonomiska återhämtning i Europa.
Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew), som tillsammans med 78 kollegor i parlamentet grundar en allians för grön återhämtning.

Alliansen, som grundas under måndagen och samlar 79 Europaparlamentariker från 17 medlemsstater och ett flertal politiska grupper, söker ett brett stöd i samhället. Bland medlemmarna märks även 11 miljöministrar, representanter för tongivande fackföreningar och tankesmedjor, samt ett antal storföretag – bland andra Neste och svenska Volvo Group.

– Vårt syfte är att uppnå vad EU:s miljöministrar nyligen konstaterade: En hållbar omställning i allmänhet, och den gröna given i synnerhet, bör stå i centrum för EU:s ekonomiska återhämtning efter coronapandemin, säger Nils Torvalds.

Grundarna understryker i ett pressmeddelande att initiativet inte syftar till rucka på dagens grunder i de europeiska ekonomierna. Ambitionen är snarare att nu kraftsamla kring investeringar som ändå är nödvändiga ur klimat- och miljösynpunkt.

– Coronakrisen ställer krav på stora offentliga investeringar. Dessa måste göras i linje med den gröna givens målsättningar, och inte användas för att återuppbygga ohållbara strukturer, säger Nils Torvalds.

Nils Torvalds, som fungerar som liberala Renews koordinator i Europaparlamentets miljöutskott, har sedan tidigare ett nära samarbete med den gröna alliansens initiativtagare, ordföranden i miljöutskottet Pascal Canfin.

– Coronakrisen är inget skäl att frångå tillräckligt ambitiösa klimatmålsättningar. Däremot kräver krisen att vi nu anstränger oss än mer för att hitta ekonomiskt och socialt hållbara sätt att genomföra omställningen, säger Nils Torvalds.

Rehn-Kivi: Pneumokockvaccin ska erbjudas avgiftsfritt till alla över 65-åringar

Riksdagsledamot och ordförande för riksdagens vaccingrupp Veronica Rehn-Kivi (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om att erbjuda avgiftsfritt pneumokockvaccin till alla över 65-åringar. På grund av att det inte ännu finns ett vaccin eller mediciner mot det nya coronaviruset (COVID-19) är det viktigt att motarbeta andra sjukdomar som kan kräva intensivvård.

Läs föregående artikel

Wickström: Unga måste erbjudas framtidstro i kristider

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström upplever att det är viktigt att samhället kan erbjuda unga framtidstro. Enligt Wickström har det nuvarande läget skapat mycket osäkerhet bland unga och deras framtidsutsikter. Nu behövs flexibilitet som gynnar de unga.

Läs följande artikel