Torvalds: Olyckligt om vårjakten

EU-domstolens besked att den åländska vårjakten på guding strider mot fågeldirektivet är slutet på en olycklig process där lokala förhållanden inte har beaktats tillräckligt. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

– Det är inte vårjakten som ligger bakom ejderns utsatta ställning.

Huruvida den åländska vårjakten på guding är förenlig med EU-rätten har diskuterats under lång tid. Efter fruktlösa förhandlingar uppmanade EU-kommissionen i december 2016 Finland att snarast upphöra med jakten.

Nils Torvalds vidtog därpå flera åtgärder för att få kommissionen att ändra inställning.

– Det är inte den åländska vårjakten på guding som ligger bakom ejderns utsatta ställning. Detta kommunicerade jag till bland andra dåvarande kommissionären Karmenu Vella.

Hösten 2018 beslutade kommissionen ändå att dra Finland inför EU-domstolen, som nu alltså har prövat saken.

Enligt torsdagens avgörande saknar vårjakten på guding stöd i fågeldirektivets undantagsbestämmelser.

– I och med kommissionens beslut att ta frågan till domstol hamnade såväl Ålands landskapsregering som Finlands regering i en besvärlig situation, säger Nils Torvalds.

Nils Torvalds lyfter fram havsörnsbeståndet som en faktor som påverkar ejderpopulationen betydligt mer än vårjakten.

– Att hitta en rimlig hantering av den växande havsörnspopulationen blir avgörande framöver.

Mod och solidaritet krävs från EU-toppmötet


Den europeiska solidariteten prövas nu i en väldigt besvärlig situation, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs föregående artikel

Våga ställa upp


Jag kände till det lokala beslutsfattandet från samhällsläran i skolan. Men det är en annan sak att själv möta det som deltagare och beslutsfattare, säger Henrik Wickström.

Läs följande artikel