Torvalds puhui EU-kommissaari Sinkeviciuksen kanssa metsänkäytöstä

Keskiviikkona iltapäivällä Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP / Renew Europe) tapasi EU-komissaari Virginius Sinkeviciuksen, joka komissiossa vastaa ympäristöstä, biologisesta monimuotoisuudesta ja meriasioista. Tapaamisen tarkoituksena oli keskustella tulevasta lainsäädäntöpakettiin liittyvistä kysymyksistä, jotka koskevat muun muassa metsien käyttöä.

Keskustelu komissaari Sinkeviciuksen kanssa keskittyi biologiseen monimuotoisuuteen, metsien hävittämiseen ja metsänkäytön ilmastovaikutukseen. Ensi viikolla julkistettaviksi odotetut komission direktiiviehdotukset vaikuttanevat muun muassa näihin asioihin. Metsäisissä EU-maissa on herännyt huoli siitä, että metsien ominaisuuksia ja kestävää käyttöä ei tulla ottamaan riittävän hyvin huomioon ehdotuksissa. Tämä voisi johtaa ongelmiin sekä talouden että työllisyyden osalta Suomessa ja Ruotsissa.

– Tapaaminen komissaari Sinkeviciuksen kanssa käytiin juuri oikeaan aikaan tulevia ehdotuksia ajatellen. Ehdotuksilla, jotka perustuvat tietämättömyyteen metsän käytöstä Suomessa, voisi olla tuhoisia vaikutuksia työllisyyteen. Meidän on ymmärrettävä, että asia on moniulotteinen. On olemassa voimia, jotka käytännössä vaativat metsätalouden lopettamista huomenna biologisen monimuotoisuuden ja ilmaston pelastamiseksi. Todellisuudessa se johtaisi tuhoisiin seurauksiin sekä metsän hiilinieluille, biologiselle monimuotoisuudelle että taloudellemme, Torvalds sanoo kokouksen jälkeen.

Sinkevicius ja Torvalds olivat yhtä mieltä siitä, että metsän raaka-aineita tulisi jalostaa ja käyttää mahdollisimman kestävällä tavalla. Sinkevicius oli Torvaldsin kanssa samaa mieltä myös siitä, että metsää on tarkasteltava kolmiota muistuttavasta näkökulmasta eli ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden näkökulmasta, mutta myös taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurillisesta näkökulmasta.

 – Niin kutsuttu kesäpaketti, joka todennäköisesti julkaistaan ensi viikolla, on tulevaisuuden kannalta ratkaiseva, joten kaikki mahdollisuudet vaikuttaa sisältöön ennen kuin on liian myöhäistä ovat erittäin tärkeitä, Torvalds päättää.

 

RKP ottaa ensimmäistä kertaa paikan Sastamalan kaupunginhallituksessa

Hyvän vaalituloksen jälkeen RKP:n Wilhelm von Nandelstadh ottaa paikan Sastamalan kaupunginhallituksessa. von Nandelstadh oli RKP ainoa kuntavaaliehdokas Sastamalassa. von Nandelstadhia ehdotetaan myös neuvotteluiden jälkeen Konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajaksi. RKP lähti vaaleihin vaaliliitossa Kokoomuksen kanssa.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Metsäpolitiikan on oltava myös kansallinen asia tulevaisuudessa

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa, että valmistelussa olevan EU:n metsästrategian on oltava tasapainossa, ja että siinä tulee tasapuolisesti nostaa esiin kaikkia metsiin liittyviä arvoja. Metsät ovat EU:lle tärkeitä monesta näkökulmasta: sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta. Metsät ovat erityisen tärkeitä meille suomalaisille.

Lue seuraava artikkeli