Torvalds träffade EU-kommissionär Sinkevicius för att tala om skogsanvändning

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew Europe) träffade under onsdagseftermiddagen EU-kommissionär Virginius Sinkevicius, som ansvarar för miljö-, biodiversitet och havsfrågor i kommissionen för att tala aktuella frågor kring det kommande lagförslagspaketet som berör bland annat användningen av skog.

Diskussionen med kommissionär Sinkevicius kretsade kring biodiversitet, avskogning och klimatets påverkan av skogsanvändning. De under nästa vecka förväntade direktivförslagen antas beröra bland annat dessa områden och det har väckts en oro i de skogstäta länderna i EU att särdragen och den hållbara användningen av skogen inte tas i beaktande i tillräckligt hög grad. Detta kunde vålla problem för såväl Finland som Sverige när det kommer till ekonomin och sysselsättningen inom skogsindustrin, som är en betydande arbetsgivare. 

– Mötet med kommissionär Sinkevicius skedde i exakt rätt tid inför de kommande förslagen. Förslag som  bygger på okunskap om hur skogen används i Finland kunde ha förödande konsekvenser för sysselsättningen. Vi måste förstå att frågan har många dimensioner. Det finns krafter som i praktiken driver krav på att skogsbruket borde sluta imorgon för att  rädda biodiversiteten och klimatet. I verkligheten skulle det leda till förödande konsekvenser såväl för skogens kolsänkor, biodiversiteten som för vår ekonomi, säger Torvalds efter mötet. 

Sinkevicius och Torvalds var ense om att råmaterialet från skogen ska förädlas och användas på mesta möjliga hållbara sätt. Sinkevicius höll också med Torvalds om att skogsfrågan måste ses ur en infallsvinkel som liknar en triangel, det vill säga ur klimatsynvinkel, biodiversitetssynvinkel men också ur ekonomisk-, social- och kulturell synvinkel.

 – Det så kallade sommarpaketet, som antagligen offentliggörs nästa vecka, kommer att vara avgörande för framtiden, så därför är varje möjlighet att påverka innehållet innan det är fastslaget oerhört viktigt, avslutar Torvalds. 

SFP tar plats i stadsstyrelsen i Sastamala för första gången

SFP tar plats i Sastamalas stadsstyrelse efter SFP:s goda valresultat med Wilhelm von Nandelstadh som SFP:s enda kandidat. SFP gick till val i valförbund med Samlingspartiet. Efter förhandlingarna föreslås även att von Nandelstadh blir ordförande i stadens Koncern- och livskraftsssektion.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Skogspolitiken behöver också framöver vara en nationell angelägenhet

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, betonar vikten av att den skogsstrategi som EU håller på att utarbeta är balanserad och lyfter upp alla värden som skogen ger på ett balanserat sätt. Skogen är viktig för EU ur flera perspektiv: socialt, ekonomiskt och ur miljösynvinkel. Skogen är speciellt viktig för oss finländare.

Läs följande artikel