Gör asyllagarna rimliga!

Lagstiftning om familjeåterföreningar borde ändras i helt motsatt riktning än vad regeringen föreslår.

Lagstiftning om familjeåterföreningar borde ändras i helt motsatt riktning än vad regeringen föreslår. Det säger Thomas Blomqvist (SFP) som sitter i riksdagens förvaltningsutskott som för närvarande behandlar ett lagförslag som ytterligare skärper utlänningslagen.

– Nu när vi ser vilka orimliga tolkningar myndigheterna väljer att göra i lagen om familjeåterförening, bör den klara insikten vara att korrigera den så att dylika tolkningar blir omöjliga. Det är ju vansinne att tänka sig att den skulle skärpas ytterligare, säger Blomqvist.

– Människorättsfrågorna och främjandet av en sund integration har totalt glömts bort.

Blomqvist säger att det uppmärksammade fallet med den irakiska familjen som inte uppfyller myndigheternas krav för familjeåterförening, bland annat inkomstkraven, visar vilka orimliga situationer som kan uppstå med nuvarande asyllagar.

– Oberoende av inkomstgränserna är det orimligt att ha en lagstiftning som leder till att familjer splittras. När det finns barn med i bilden borde familjeåterförening kunna ske då det finns en i familjen som har fått asyl eller beviljats flyktingstatus. Jag kan på inga villkor stödja en politik som leder till att risken för rotlöshet och utanförskap växer, säger Blomqvist.

Torvalds: Finland bör ha en aktiv roll i förhandlingarna om djuphavsfisket


I de pågående förhandlingarna om ett nytt regelverk för djuphavsfiske förutsätter Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) att Finlands regering tar en aktiv roll i att stå upp för en mer ambitiös linje.

Läs föregående artikel

EFSI-fonden är ett bra verktyg för att få fart på EU:s industrihjul


EU-kommissionen uttalade under Europaparlamentets plenarsession i Strasbourg planen för den Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar, den s.k. EFSI-fonden.

Läs följande artikel