Työvoitto kaksikielisyydelle

Grundlagsutskottet har enhälligt underkänt regeringens förslag om hur de språkliga rättigheterna kan tryggas i vårdreformen. Enligt utskottet behövs förändringar i lagförslaget.

Perustuslakivaliokunta on yksimielisesti todennut, että hallituksen esitys päivystysuudistuksesta ei turvaa kielellisiä perusoikeuksia. Valiokunnan keskiviikkona hyväksymän lausunnon mukaan lakiesitykseen vaaditaan muutoksia, jotta kielelliset oikeudet voidaan turvata.

– Käsittelyprosessi oli erittäin vaikea. Siihen nähden olen tyytyväinen, että valiokunta sai aikaan yksimielisen lausunnon. Päätös osoittaa, että 12+1-malli vielä on elossa. Siinä mallissa myös Vaasan keskussairaalalla on ympärivuorokautinen päivystys. Moni asiantuntija, joka on ollut perustuslakivaliokunnassa kuultavana, on pitänyt tätä mallia hyvänä, sanoo RKP:n puheenjohtaja, perustuslakivaliokunnan jäsen, Anna-Maja Henriksson.

Hän toivoo, että hallitus ottaisi tästä pallosta kopin.

Asia etenee nyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Sen tehtävä on hallituksen kanssa esittää ratkaisu joka takaa myös kielelliset perusoikeudet. Minimivaatimus on, että lakitasolla säädetään, että Seinäjoen keskussairaala tosiasiallisesti pystyy palvelemaan potilaitaan myös ruotsin kielellä.

– Oleellista on, että perustuslakivaliokunta mustaa valkoisella on todennut, että hallituksen esitys ei kelpaa sellaisenaan, ja, että me pääsimme yksimielisyyteen perustuslakivaliokunnassa. Tässä vaiheessa koen sen työvoittona, sanoo Henriksson.

Adlercreutz lähes nollaenergiarakentamisesta: Torjuntavoitto

Arkkitehti ja RKP:n kansanedustaja Anders Adlercreutz on vajaan vuoden ajan eri keinoin pyrkinyt vaikuttamaan lakiehdotuksen muotoiluun ja sanoo lakiehdotuksen olevan monella tapaa parempi kuin keväällä esitetty versio.

Lue edellinen artikkeli

Torvalds vill stärka anti-penningtvättsreglerna

Arbetet med att uppdatera EU:s anti-penningtvättsdirektiv pågår för tillfället i Europaparlamentet. Nils Torvalds, som tillsammans med sin kollega Petr Ježek leder förhandlingarna för den liberala ALDE-gruppen, har lämnat in en rad ändringsförslag.

Lue seuraava artikkeli