En arbetsseger, säger Henriksson

Grundlagsutskottet har enhälligt underkänt regeringens förslag om hur de språkliga rättigheterna kan tryggas i vårdreformen. Enligt utskottet behövs förändringar i lagförslaget.

– Med tanke på den oerhört svåra processen är jag glad att vi kunde nå en enhälligt utlåtande. Beslutet visar att 12+1-modellen, alltså att också Vasa centralsjukhus kan få fulljour, fortsättningsvis lever. ­­­Många sakkunniga har också påtalat att det vore en god lösning, säger Svenska folkpartiets ordförande, grundlagsutskottsmedlemmen Anna-Maja Henriksson.

– Utskottet tar inte ställning till på vilket sätt lagförslaget ska ändras, men anmärkningsvärt är att utskottet i sitt utlåtande konstaterar att fulljour både i Seinäjoki och i Vasa är den bästa lösningen då det gäller att trygga de grundläggande språkliga rättigheterna. Här borde regeringen ta lyra.

Ärendet förs nu vidare till social- och hälsovårdsutskottet, som får ansvaret för att tillsammans med regeringen arbeta fram ett förslag där de språkliga rättigheterna kan garanteras. Minimikravet är att på lagnivå slå fast att Seinäjoki centralsjukhus måste kunna betjäna patienterna också på svenska. Men också i ett sådant alternativ måste de språkliga rättigheterna kunna garanteras i praktiken. Det duger inte med formella löften, säger Henriksson.

– Det väsentliga är att vi nu har svart på vitt att regeringens förslag inte duger som sådant samt att vi kunde nå enighet i utskottet. Jag ser det som arbetsseger i detta skede av processen och stegen känns nu lite lättare än i morse.

En avvärjningsseger

Idogt påverkande från många olika håll har lett till att regeringens förslag i dagens läge är acceptabelt. Vi kommer fortfarande att kunna bygga massiva trähus, till exempel, i framtiden.

Läs föregående artikel

Torvalds vill stärka anti-penningtvättsreglerna

Arbetet med att uppdatera EU:s anti-penningtvättsdirektiv pågår för tillfället i Europaparlamentet. Nils Torvalds, som tillsammans med sin kollega Petr Ježek leder förhandlingarna för den liberala ALDE-gruppen, har lämnat in en rad ändringsförslag.

Läs följande artikel