Varhan talousarvio 2024: monta hyvää panostusta

Vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa keskiviikkona 20.12. käsiteltiin Varhan ensi vuoden talousarvio. Talousarvion työstäminen on ollut työlästä ja myös vaatinut hyvää yhteistyötä poliitikkojen välillä sekä vaikeita päätöksiä. Mediassa on usein kirjoitettu säästöistä ja leikkauksista. Todellisuus on, että Varha on budjetoinut enemmän rahaa ensi vuodelle, kuin mitä tämän vuoden budjetissa on. RKP haluaa nostaa esille, että budjettikirja 2024 myös sisältää paljon hyviä ja positiivisia asioita.

Talousarviossa on 14 nimetyn strategisen hankkeiden lisäksi nostettu esille 5 kärkihanketta, joista yksi on kaksikielisyys. Kaksikielisyyden osalta on edelleen paljon tehtävää ja parannettavaa kaikilla hyvinvointialan tasoilla. Tämä on kuitenkin yksi tärkeä askel oikeaan suuntaan.

Budjettikirjaan on merkitty useita kohteita, johon Varha haluaa tulevana vuonna panostaa. Mainittakoon muun muassa kotisairaalan vakiinnuttaminen koko Varhan alueelle, kuntouttavan lyhytaikaishoidon kehittäminen, paljon Varhan palveluita käyttäville ja tarvitseville asiakkaille kohdentuva intensiivisen asiakasohjauksen työtapa vakinaistetaan 1.1.2024. Tämän lisäksi Varha tulee kehittämään päihde- ja mielenterveyspalveluita, joissa muun muassa halutaan lisätä resursseja etäpalveluihin.

Varhan pelastuspalveluissa on lisäksi tärkeitä panostuksia, ei vain investointeja paloasemiin, vaan myös se että Varha uusii sopimukset olemassa olevien sopimuspalokuntien kanssa. Tämä on ehdottoman ratkaisevaa varsinkin saaristossa ja haja-asutusalueilla.

– Vaikkakin Varha joutuu tulevana kolmena vuotena säästämään yli 270 miljoonaa euroa, tulemme myös kehittämään toimintaa niin että asiakkaat saisivat apua jouhevammin ja uusilla menetelmillä. Tämä vaatii paljon henkilökunnalta, joka on se kaikista tärkein väline näiden uusien menetelmien toimeenpanossa, sanoo RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Merja Fredriksson.

Emme kuitenkaan voi lakaista maton alle, että tulevat vuodet tulevat olemaan vaikeita. Mutta on myös tärkeää nostaa esille positiiviset asiat, koska niitä on. RKP:n valtuustoryhmä tekee ja tulee tekemään parhaansa, jotta asukkaat saavat palvelunsa jotka he ovat oikeutettuja saamaan, silloin kun sitä tarvitsevat, äidinkielellään suomeksi ja ruotsiksi

RKP:n valtuustoryhmä Varhassa

Norrback: Järkevämpää susipolitiikka luvassa

Euroopan komissio on ehdottanut suden suojeluaseman muuttamista "tiukasti suojellusta" "suojelluksi". Päätös perustuu uusiin tietoihin susikannan kasvusta ja sen vaikutuksista. Kansanedustaja Anders Norrback (RKP), joka on työskennellyt aktiivisesti susikysymyksen parissa, on erittäin tyytyväinen komission ehdotukseen.

Lue edellinen artikkeli

Kansanedustaja Mats Löfström ehdokkaana Europarlamenttivaaleissa RKP:n listalla.

Tuleva europarlamenttikausi on erittäin tärkeä Suomelle ja koko Euroopalle.

Lue seuraava artikkeli