Varhas budget 2024: många positiva satsningar

På onsdagen 20.12.2023 höll Varha sitt sista fullmäktigemöte för året. På mötet
behandlades nästa års budget. Arbetet med budgeten har varit arbetsdrygt och krävt gott
samarbete mellan politikerna och flera svåra beslut har tagits. I offentligheten har
besparingar och nedskärningar varit återkommande teman. Faktum är emellertid att Varha
har budgeterat mera pengar för år 2024 än vad som budgeterades för år 2023. SFP vill
påpeka att budgetboken för 2024 också innehåller flera positiva satsningar.

I budgeten för nästa år finns utöver 14 namngivna strategiska projekt också 5 spetsprojekt. Ett av spetsprojekten gäller tvåspråkigheten. Vad gäller tvåspråkigheten finns det ännu mycket att göra och att förbättra på alla plan inom välfärdsområdet. Därför är detta spetsprojekt ett viktigt steg i rätt riktning.

I budgetboken ingår flera områden som Varha ska satsa på under det kommande året. Bland dessa finns etablering av hemsjukhustjänster inom hela Varha-området, utveckling av den rehabiliterande korttidsvården för äldre och införande från och med 1.1.2024 av ett särskilt arbetssätt för intensiv kundrådgivning för storanvändare av Varhas tjänster. Dessutom kommer Varha att utveckla tjänsterna inom mental- och missbrukarvården, bland annat vill man öka resurserna för distanstjänster.

Budgeten innehåller också viktiga satsningar på räddningstjänsterna, såväl investeringar i brandstationer som förnyande av avtal med avtalsbrandkårerna. Avtalsbrandkårerna är oerhört viktiga särskilt för skärgården och glesbygden för att hjälpen ska hinna fram i tid.

– Trots att Varha under de kommande tre åren måste spara över 270 miljoner euro, kommer man att utveckla verksamheten så att kunderna får hjälp smidigare och med nya metoder. Det förutsätter mycket av personalen som är det viktigaste redskapet i genomförande av nya metoder säger SFP:s gruppordförande Merja Fredriksson.

Vi ska och kan inte sticka under stol med att de kommande åren blir tuffa. Men det är också viktigt att lyfta fram det uppenbart positiva. SFP:s fullmäktigegrupp gör och kommer att göra sitt yttersta för att du som invånare i Varha ska få den service du är berättigad till då du behöver den, på ditt modersmål vare sig det är finska eller svenska.

SFP:s fullmätkigegrupp i Varha

Norrback: Förnuftigare vargpolitik i EU

EU-kommissionen har föreslagit att vargens skyddsstatus ändras från "strikt skyddad" till "skyddad". Beslutet baserar sig på nya uppgifter om en ökande vargpopulation och dess effekter. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), som aktivt jobbat med vargfrågan, är väldigt nöjd med kommissionens förslag.

Läs föregående artikel

Fullmäktige godkände budgeten och tackade personalen

Årets sista möte för Österbottens välfärdsområdesfullmäktige behandlade viktiga ärenden, såsom servicenivåbeslut för räddningsväsendet, delaktighetsplan, budget för 2024 och ekonomi- och verksamhetsplan 2025-2026.

Läs följande artikel