Wickström: Suomi tarvitsee koulukiusaamisvaltuutetun

RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström haluaa Suomeen valtuutetun kiusaamisen ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja toisella asteella. Wickströmin mukaan kiusaaminen on edelleenvakava ongelma kouluissa ja se koskettaa monia lapsia ja nuoria. Mitä aikaisemmin siihen puututaan, sen parempi, Wickström sanoo.

– Kaikki kiusaaminen on tuomittava. Samalla on ymmärrettävä, että lasten ja nuorten kiusaamisella voi olla kauaskantoisia seurauksia, ja siksi ennaltaehkäisevään työhön on panostettava. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oltava oikeus turvalliseen koulunkäyntiinilman kiusaamista, Wickström sanoo.

Wickströmin mukaan valtuutettu voitaisiin sijoittaalapsiasiamiehen tai yhdenvertaisuusvaltuutetun yhteyteen. Uuden valtuutetun tehtävänä olisi tukea kouluja ja opetushenkilöstöä kiusaamisen torjunnassa kaikkialla Suomessa sekä koordinoida poikkihallinnollisia toimia kansallisella tasolla. Lisäksi lapset ja perheet voisivat pyytää valtuutettua selvittämään, ovatko koulutuksen järjestäjät ryhtyneet riittäviin toimenpiteisiin kiusaamisen lopettamiseksi, sekä antamaan suosituksia siitä, miten pitäisi toimia eri tilanteissa.

– On tärkeää, että meillä on riittävästi viranomaisresursseja, jotta voimme panostaa kiusaamisen ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen. Riittävillä henkilöstöresursseilla valtuutettu pystyisi tukemaan kouluja niiden tärkeässä työssä, Wickström sanoo.

Blomqvist: Maataloussektorin tukipaketti on tarpeellinen

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri, Thomas Blomqvist, on iloinen siitä, että hallitus on päättänyt valmistella 300 miljoonan euron tukipaketti maataloussektorille. Hallitus valmistelee nopealla aikataululla toimenpiteitä, joiden avulla voidaan helpottaa kannattavuuskriisiä, joka on pahentunut Venäjän Ukrainan hyökkäyksen vuoksi, ja vahvistaa kansallista huoltovarmuutta.

Lue edellinen artikkeli

Wickström puoluejohtajakokoukseen Brysselliin

Liberaali puolueperhe ALDE johon RKP kuluu pitää puoluejohtajakokouksen Brysselissä 24. maaliskuuta. RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström edustaa kokouksessa RKP:ta. Kokouksessa keskustellaan Ukrainan tilanteesta ja sodan vaikutuksista EU:hun. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyn puolue osallistuu kokoukseen etänä Kiovasta. Saksan valtiovarainministeri Christian Lindtner , FDP:n puoluejohtaja osallistuu myös kokoukseen.

Lue seuraava artikkeli