Finland behöver en ombudsman för att förebygga mobbning i skolan

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att Finland får en ombudsman för förebyggandet av mobbning inom småbarnspedagogiken, grundskolan och andra stadiet. Enligt Wickström är mobbningen fortsättningsvis ett allvarligt fenomen i skolorna som drabbar ett stort antal barn och unga. Wickström poängterar att mobbning i skolåldern har negativa effekter på barnets utveckling och att effekterna syns även som vuxen. Ju tidigare man kan ingripa, desto bättre, menar Wickström.

– All mobbning måste fördömas. Samtidigt måste vi inse att den mobbning som barn och unga utsätts för kan ha långtgående konsekvenser och därför  måste vi satsa resurser på det förebyggande arbete. Alla barn och unga har rätt  till en trygg skoltid utan mobbning, säger Wickström.

Enligt Wickström kunde ombudsmannen placeras under barnombudsmannen eller diskrimineringsombudmannen. Den nya ombudsmannen skulle ha till uppdrag att stödja skolorna och utbildningspersonalen i hela Finland i arbetet mot mobbning samt koordinera tvärsektoriella åtgärder på nationell nivå. Därtill kunde barn och familjer be ombudsmannen att utreda ifall utbildningsanordnarna vidtagit tillräckliga åtgärder för att stoppa mobbningen samt komma med rekommendationer om hur man kunde agera vid olika situationer. 

– Det är viktigt att vi har tillräckligt med myndighetsresurser för att kunna satsa på utvecklandet av det förebyggande mobbningsarbetet. Med en ombudsman med tillräckligt med personalresurser kunde vi stödja skolorna i deras viktiga arbete, säger Wickström. 

Blomqvist: Arbetet för jämställdhet är särskilt viktigt under kriser

Den 19 mars uppmärksammas Minna Canthdagen och jämställdhetsdagen. Årets jämställdhetsdag infaller samtidigt som ett krig pågår i Europa.

Läs föregående artikel

Wickström till partiledarmöte i Bryssel

Den liberala partifamiljen ALDE till vilken Svenska folkpartiet hör håller partiledarmöte i Bryssel den 24 mars. SFP representeras av vice ordförande Henrik Wickström. På mötet diskuterar man läget i Ukraina och dess effekter på EU. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs parti deltar på distans från Kiev. Bland annat Tysklands finansminister Christian Lindtner, partiledare för FDP deltar även.

Läs följande artikel