Bergqvist: Mer motion får oss alla att må bättre

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist är nöjd med hur åtgärderna i regeringens flaggskeppsprogram Mer motion i Finland framskrider. Bergqvist leder beredningen av det förvaltningsövergripande programmet med 16 olika åtgärder för att få alla åldersgrupper att motionera mera. Ministerarbetsgruppen för en fysiskt aktiv livsstil och funktionsförmåga har denna vecka slagit fast hur programfinansieringen på 20 miljoner euro fördelas nästa år.

-Vi satsar nu på bland annat på att stärka I rörelse-programmen, och på att utveckla motionsrådgivningen. Ett sätt är att ge motionsrådgivning i skolorna utgående från elevens Move!-resultat. Vi satsar också på motionsfrämjande åtgärder i samband med uppbådet och anslag till kommunerna för att förbättra friluftsmöjligheterna nära invånarna. Via olika typer av bidrag hoppas vi kunna involvera många olika aktörer i samhället i arbetet, säger Bergqvist.

Många av åtgärderna i Mer motion i Finland-programmet framskrider inom de berörda ministerierna utan särskild programfinansiering. Bergqvist gläds över regeringens starka gemensamma vilja att motverka den fysiska passiviteten som utmanar både vår hälsa och statsekonomin.

– Mer motion får oss alla att må bättre. På alla nivåer bör vi påverka samhällsstrukturerna för att få in mera rörelse i vardagen. Det viktigaste är hur vi kan stöda dem som idag rör på sig minst att röra på sig mera och stärka sin hälsa. Jag hoppas att också alla förtroendevalda i kommunerna och välfärdsområdena aktivt påverkar för detta. Tillsammans kan vi jobba för bättre välmående, säger Bergqvist.

Länk till Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande
https://okm.fi/-/ministerityoryhma-sopi-suomi-liikkeelle-ohjelman-rahoituksesta-ensi-vuodelle?languageId=sv_SE

Länk till regeringsprogrammet
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165043/Regeringsprogrammet-f%c3%b6r-statsminister-Petteri-Orpos-regering-20062023_.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Löfström: Beslutet om att halvera farledsavgifterna stärker Finlands utrikeshandel och sjöfart

Riksdagen godkände idag regeringens lagförslag om att halvera farledsavgifterna för år 2024-2027 samtidigt som arbetet med en permanent halvering av avgifterna inleds.

Läs föregående artikel

Henriksson och Westerholm: Flickor och kvinnor har rätt till trygghet, överallt!

Idag 25.11 uppmärksammas den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Sexuella och könsrelaterade trakasserier, våld och hot om våld är vanligt förekommande i flickors och kvinnors liv. För Svenska folkpartiet och Svenska Kvinnoförbundet står det alldeles klart att arbetet för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor måste fortsätta målmedvetet och att arbetet måste göras på alla nivåer. Det är av största vikt att samtliga känner till sina rättigheter och att det finns rätt hjälp att få. I det här arbetet behövs alla.

Läs följande artikel