Blomqvist: Uudenmaan prikaatilla on tärkeä rooli Itämeren alueen turvallisuudessa

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korosti RKP:n puoluevaltuuston kokouksessa, 23. huhtikuuta 2022, Itämeren alueen kasvavaa strategista merkitystä sekä pohjoismaisen ja suomalais-ruotsalaisen puolustusyhteistyön tärkeyttä, ja näiden luomia mahdollisuuksia Uudenmaan prikaatille.

– Muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne korostaa Itämeren alueen strategista merkitystä. On tärkeää lisätä turvallisuutta lähialueillamme, ja Suomen on otettava aktiivinen rooli siinä työssä. Kuten hallituksen ajankohtaisselonteossa todetaan, Nato-jäsenyys nostaisi kynnystä sotilaalliselle voimankäytölle alueella ja edistäisi siten alueen turvallisuutta, Blomqvist toteaa.

– Mielestäni meidän tulisi nyt hakea Nato-jäsenyyttä. Myös Naton jäseninä pohjoismainen puolustusyhteistyö ja ennen kaikkea tiivis yhteistyö Ruotsin kanssa olisi jatkossakin tärkeä osa turvallisuustyötämme ja asia, johon meidän tulee panostaa. Näinä epävarmoina aikoina pohjoismainen yhteistyö ja pohjoismaiset arvomme ovat erittäin tärkeitä. Jos sekä Suomi että Ruotsi nyt liittyisivät Natoon, se antaisi hyvät mahdollisuudet kehittää edelleen sekä suomalais-ruotsalaista että Pohjoismaista puolustusyhteistyötä, korostaa Blomqvist.

Hallituksen turvallisuuspoliittisen ympäristön muutoksia käsittelevässä raportissa todetaan myös, että muuttunut turvallisuustilanne korostaa Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön merkitystä molempien maiden puolustuksen vahvistamiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi Itämeren alueella.

– Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä on viime vuosina määrätietoisesti vahvistettu. Tämä on erittäin positiivista ja luo hyvät mahdollisuudet myös Uudenmaan prikaatille, Blomqvist sanoo. Itämeren alueella amfibiovoima on erittäin tärkeä ja yhteistyö Uudenmaan prikaatin ja ruotsalaisen Amfibiorykmentin välillä on vakiintunutta ja aktiivista. Yhteisiä harjoituksia on järjestetty pitkään ja ihmiset ovat tutustuneet toisiinsa. Tämä antaa hyvän pohjan jatkuvalle ja syvälle yhteistyölle, joka voi hyödyttää Uudenmaan prikaatin tulevaisuutta ja houkuttelevuutta monin tavoin. Kyseessä on myös Itämeren alueen turvallisuutta vahvistava yhteistyö, Blomqvist toteaa.

Henriksson: Suomen tulee hakeutua Naton täysivaltaiseksi jäseneksi

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson painotti puheessaan RKP:n puoluevaltuuston kokouksessa Kokkolassa, että Suomesta pitää tulla täysivaltainen Naton jäsen, jolla on mahdollisuus vaikuttaa puolustusliiton tulevaan politiikkaan ja oikeus turvallisuustakuisiin 5. artiklan mukaisesti.

Lue edellinen artikkeli

Wickström: Terapiatakuu on otettava käyttöön kaikissa hyvinvointialueissa

RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström haluaa, että terapiatakuu otetaan käyttöön kaikissa hyvinvointialueissa. Hänen mukaansa se on erityisen tärkeää lasten ja nuorten mielenterveyden kannalta.

Lue seuraava artikkeli