Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on maamme suurimpia turvallisuusongelmia. Perustavanlaatuisen asennemuutoksen lisäksi meidän täytyy satsata ennalta ehkäiseviin toimiin. Turvakotipaikkojen määrää on lisättävä täyttämään Istanbulin sopimuksen ehtoja.

RKP pyrkii turvaamaan poliisin resurssit seksuaalirikollisuuden estämiseksi ja varat seksuaalirikollisten hoitoon. Haluamme kiristää lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia ja nostaa lasten törkeän hyväksikäytön rangaistuksen vähintään törkeän raiskauksen rangaistuksen tasolle.

RKP pyrkii alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten vanhenemisajan pidentämiseen. YK:n CEDAW-komitea on toistuvasti kehottanut Suomea muuttamaan lainsäädäntöään siten, ettei väkivalta olisi raiskauksen keskeinen kriteeri. Meidän on korkea aika saada laki, joka selkeästi viestittää, missä kulkee raiskauksen raja: suostumuksen puuttuessa on kysymys raiskauksesta.

RKP haluaa tarkistaa, mitä laki sanoo sairaalassa tai muussa laitoksessa hoidettavina olevien henkilöiden seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jottei heihin kohdistuvia tekoja tutkita seksuaalisena hyväksikäyttönä, kun kyseessä on raiskaus.

Christoffer Hällfors

Politiikka ja data-analyytikko, kunnnallissihteeri

Yhteystiedot »