Biaudet: Skadestånd för brott kan inte räknas som inkomst

Skadestånd som en förövare i rättegången blivit dömd att betala till offret är meningen att vara ersättning för skada.

I och med #metoo-kampanjen har sexuella trakasserier och sexuellt våld lyfts upp på agendan. I dagens läge finns det många nya utmaningar när det gäller brottsoffrens ställning. Trots att förhållningen och stödet gentemot offren för sexuellt våld blivit bättre i Finland finns det ännu brister och plats för förbättring. I dag händer det att FPA tolkar utdömt skadestånd till offer för sexuellt våld som inkomst.

− Skadestånd som en förövare i rättegången blivit dömd att betala till offret är meningen att vara ersättning för skada. Summorna som betalas för skada, smärta och andligt lidande är riktade att bland annat täcka terapiutgifter, men i dagens läge kan myndigheterna tolka den utbetalda skadesumman som en inkomst. Detta i sin tur påverkar socialförmånerna som till exempel utkomststödet, och på det sättet skall det inte vara, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

− Det är varken meningen eller ändamålsenligt att skadestånd ersätter socialbidrag som finns för att betala hyra och mat. Jag önskar att regeringen tar tag i frågan så att skadestånden inte skall räknas som inkomst och påverka utkomststöden negativt i framtiden, säger Biaudet.

Eva Biaudet har lämnat in ett skriftligt spörsmål gällande saken.

Lagen kan inte längre gradera motiven för vapenvägran

Vi måste i lagens ögon jämställa sådana övertygelser som i dag åberopas som grund för att vägra värnplikt eller vapentjänstgöring, säger riksdagsledamot Stefan Wallin.

Läs föregående artikel

Diskussion om landskapsnämnder behövs

SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist välkomnar SLC-ordförande Mats Nylunds förslag om att inrätta landsbygdsnämnder i de nya landskapen.

Läs följande artikel