Henriksson på internationella kvinnodagen: Finland behöver slå vakt om förlossningssjukhusen!

Idag uppmärksammas internationella kvinnodagen. Trots att Finland ofta leder internationella jämförelser återstår det ännu mycket arbete förrän kvinnor och män är jämställda. SFP:s partiordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson understryker att kvinnohälsa och jämlik förlossningsvård också handlar om jämställdhet.

– Vi måste säkerställa en jämlik tillgång till vård och omsorg i hela landet. Också avståndet till förlossningssjukhuset kan bli en patientsäkerhetsfråga. Det handlar också om grundtrygghet. Man ska inte behöva oroa sig för att tvingas föda sitt barn på vägen, eller för att man inte ska få plats på ett överfullt förlossningssjukhus, säger Henriksson.

Hur förlossningsvården fungerar samt bemötandet före, under och efter förlossningen inverkar på varje föderskas välmående. Det kan också påverka besluten om att bilda familj och det önskade antalet barn.

– Det är fråga om grundtrygghet i vardagen. I en tid då det föds allt färre barn i Finland är det av oerhörd vikt att satsa på förlossningsvården och på att vara ett barnvänligt land, understryker Henriksson. 

Henriksson lyfter även fram vikten av att det på samtliga nivåer i samhället görs målmedvetet jämställdhetsarbete. Henriksson har som tidigare justitieminister bland annat lett arbetet för förnyande av sexualbrottslagstiftningen som nu varit i kraft ett drygt år.Under Henrikssons tid som justitieminister effektiverades också besöksförbudet och kön infördes som straffskärpningsgrund, ett program för att bekämpa våld mot kvinnor togs fram, åtgärder mot människohandel vidtogs och en rapportör om våld mot kvinnor tillsattes.

– Vi måste få ett slut på våldet, och det ska vara självklart att den sexuella självbestämmanderätten och personliga integriteten är okränkbara. Det behövs kontinuerligt konkreta åtgärder som stärker jämställdheten. Jag gläds över att regeringen äntligen tryggat finansieringen för kvinnoorganisationerna med en permanent anslagsökning på 400 000 euro, avslutar Henriksson.

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström bekantar sig med Gränsbevakningens verksamhet vid Finlands och Rysslands gräns

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström deltar i en delegation av riksdagsledamöter som bekantar sig med Gränsbevakningens verksamhet vid Finlands och Rysslands gräns. Wickström besökte Immola gränsbevakningsstation för att ta del av gränsstationernas verksamhet.

Läs föregående artikel

Minister Bergqvist på Internationella kvinnodagen: ”Vi behöver flera kvinnor på ledande positioner inom idrottsvärlden”

Idag på den internationella kvinnodagen höll idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist frukosttillställning på undervisnings- och kulturministeriet med temat jämställdhet inom idrotten. Evenemanget samlade framstående kvinnliga idrottare och idrottsledare för att diskutera och lyfta fram kvinnors ställning inom den finska, europeiska och internationella idrottsvärlden.

Läs följande artikel