Henriksson: Striktare räntetak på konsumentkrediter

Regeringen har under ledning av justitieminister och Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson vidtagit omfattande åtgärder för att förebygga och bekämpa överskuldsättning. Idag föreslår regeringen ytterligare lagändringar för att förbättra finländarnas ekonomi. Regleringen av konsumtionskrediter stramas åt och gäldenärernas skyddade belopp vid utmätningar höjs temporärt för att stärka köpkraften.

– Nu sänker vi räntetaket på konsumtionskrediter från 20% till 15%, dock så att referensräntan läggs till. Den totala räntan kan dock inte stiga över 20%, även om referensräntan skulle öka betydligt, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– Genom att strama åt regleringen av konsumtionskrediter motverkar vi att konsumenterna överskuldsätter sig. Det sänkta räntetaket minskar risken för att konsumenterna råkar ut för räntekostnader de inte kan hantera. Dessutom får marknadsföringen av dessa krediter noggrannare reglering för att skydda konsumenterna, säger Henriksson. 

Det skyddade beloppet gäldenärerna får hålla vid utmätningar höjs till garantipensionens nivå 2023 som ett ett-årigt försök.

– Den temporära höjningen av det skyddade beloppet till garantipensionens nivå betyder att delen av en skuldsatt persons inkomster som går till utmätning minskar. Det är en tillfällig åtgärd som ger mera pengar i handen för dem som nu har skulder i utmätning och gör det lättare dem att klara sig då utgifterna i vardagen har ökat, säger Henriksson.

Henriksson gläds över de framsteg som gjorts denna regeringsperiod för att motverka överskuldsättningen och problem förknippade med det. Regeringen har sedan tidigare bland annat förkortat lagringstiden för betalningsanmärkningar, fattat beslut om att införa ett positivt kreditregister och förbättrat tillgången till skuldsanering.

– Var och en av oss bär förstås ansvar för sin egen ekonomi, men livet går inte alltid som man hoppats: plötsligt kan man stå inför arbetslöshet eller försämrad ekonomi till exempel på grund av sjukdom eller någon närståendes död. Vi har jobbat hårt med regeringens paket mot överskuldsättning och de beslut vi fattat kommer att förbättra många finländares ekonomiska situation, säger Henriksson.

Lagändringen som förkortar lagringstiden för betalningsanmärkningar träder i kraft i december.

Rehn-Kivi: Finland har en målmedveten och stark försörjningsberedskap

Riksdagen förde idag remissdebatt om statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen. I sitt gruppanförande lyfte riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) fram att Finland gjort målmedvetna satsningar på försörjningsberedskapen och att vi därmed kan konstatera att landets försörjningsberedskap är god.

Läs föregående artikel

Europaparlamentet godkände ståndpunkt inför FN:s klimatkonferens

På torsdagen röstade Europaparlamentet för en resolution om EU:s ståndpunkt inför FN:s klimatkonferens COP27 som hålls i november i Sharm-el-Sheik i Egypten. I resolutionen framläggs parlamentets förväntningar, med betoning på hur brådskande det är att intensifiera de globala insatserna för att uppnå målen i Parisavtalet. Europaparlamentarikerna kräver även att EU ska höja sina klimatåtgärder i linje med löftena från förra klimatkonferensen i Glasgow, COP26.

Läs följande artikel