Henriksson: Voitto tasa-arvolle ja maamme naisille ja tytöille. Eduskunta on tänään hyväksynyt seksuaalirikoslainsäädännön historiallisen uudistuksen.

Anna-Maja Henriksson

Eduskunta on tänään toisessa käsittelyssään hyväksynyt hallituksen historiallisen lakiesityksen seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta. Uudistusta on valmisteltu oikeusministeriössä RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin johdolla ja keskeisin muutos on, että raiskauksen määritelmä muuttuu suostumusperusteiseksi.

-Tämä on ilon päivä. Minulle oikeusministerinä seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus on ollut suurin ja tärkein hanke saada maaliin tämän hallituskauden aikana. Seksuaalirikokset ovat eräitä vakavimmista rikoksista, jotka loukkaavat ihmisen koskemattomuuden herkimpiä osia.  Rikoksen uhriksi joutuneista moni kärsii läpi elämänsä. Siksi pidän erittäin tärkeänä, että me tämän uudistuksen myötä parannamme näiden vakavien rikosten uhrien asemaa. Ja varmistamme samalla, että näihin rikoksiin syyllistyviä rangaistaan ankarammin, Henriksson sanoo. 

Myös lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistukset ankaroituvat uudistuksen myötä.

-Uudistuksen avulla pystymme paremmin suojelemaan lapsia. Keskeisintä on, että lapsi ei koskaan voi antaa suostumusta seksuaaliseen tekoon aikuisen kanssa, Henriksson sanoo.

Uudistus sisältää lukuisia suurempia muutoksia, jotka parantavat rikoksen uhrin asemaa ja merkitsevät merkittävää muutosta seksuaalirikoksia koskevaan ajattelutapaan. Myös muiden seksuaalirikosten osalta vapaaehtoisuuden puute on jatkossa keskeinen.

-Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden tulee olla koskematon. Jatkossa seksuaaliseen ahdisteluun voisi syyllistyä muullakin tavalla kuin toista koskettelemalla. Lisäksi toista esittävän seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen tulee myös erikseen rangaistavaksi. Näillä ja muilla uusilla säännöksillä voidaan puuttua tehokkaammin myös internetissä ja sähköisellä viestinnällä tehtyihin seksuaalisiin loukkauksiin, Henriksson jatkaa.

– Monet ihmiset ovat tehneet pitkään ja hartaasti töitä tämän uudistuksen toteuttamiseksi. Haluan kiittää heitä kaikkia. Yhdessä olemme nyt saaneet aikaan uudistuksen, jota voidaan pitää sukupuolten välisen tasa-arvon ja ennen kaikkea kaikkien maamme naisten ja tyttöjen voittona, Henriksson sanoo.

RKP mukana Helsinki Pridessa

RKP, Ajatushautomo Agenda, RKP-Nuoret, RKP:n naisjärjestö ja Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs järjestävät tapahtumia koko pride viikon ajan.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: On tärkeää turvata pohjoismainen näkökulma kaikissa tilanteissa

Pohjoismaiset yhteistyöministerit ovat tänään antaneet yhteisen lausuman, jossa he korostavat pohjoismaisen näkökulman turvaamisen tärkeyttä. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa käynnissä olevaa tärkeää pohjoismaista yhteistyötä huoltovarmuuden ja valmiuden kehittämiseksi. Työ alkoi Suomen puheenjohtajuuskaudella Pohjoismaiden ministerineuvostossa viime vuonna ja jatkuu nyt Norjan johdolla.

Lue seuraava artikkeli