Henrikssonin loppukiri: Lukutaitoa vahvistetaan lisätunneilla!

Hallitus teki tänään tärkeän päätöksen lisätä perusopetuksen vähimmäistuntimäärää kolmella vuosiviikkotunnilla. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on opetusministerinä johtanut uudistustyötä.

Hallitus tulee hallitusohjelman mukaisesti panostamaan perusopetukseen 200 miljoonaa euroa enemmän. Nyt äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan opetusta lisätään alaluokilla yhteensä kolmella vuosiviikkotunnilla.

– Lukutaidon heikkeneminen osoittaa, että tarvitaan lisäpanostuksia sen varmistamiseksi, että kaikilla nuorilla on perustaidot, eli luku-, kirjoitus- ja laskutaidot, hallussa, kun he päättävät yhdeksännen luokan. RKP:lle sanoista tekoihin siirtyminen on ollut aivan keskeistä. Nyt annamme oppilaille enemmän aikaa harjoitteluun jo varhaisessa vaiheessa ja opettajille työrauhaa. Iloitsen siitä, että olen opetusministerinä saanut saattaa tämän tärkeän uudistuksen maaliin, Henriksson sanoo.

Vuosiluokilla 1.-2. sekä äidinkielen ja kirjallisuuden että matematiikan opetusta lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla ja vuosiluokilla 3.-6. äidinkielen opetusta lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla. Tuntilisäykset jätetään toteutettavaksi paikallisin päätöksin. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2025, ja kyseessä on yhteensä 20,6 miljoonan euron panostus.

Vähimmäistuntimäärää lisätään opetussuunnitelmaa laajentamatta, mikä tarkoittaa lisää aikaa nykyisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on turvata jokaiselle lapselle riittävät jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavat perustaidot.

Henriksson haluaa turvata maksuttomat oppimateriaalit toisella asteella

Hallituksen kehysriihessä päätettiin osana hallituksen säästötoimia, että toisen asteen oppimateriaalit tulevat maksullisiksi siitä vuodesta alkaen, jona opiskelija täyttää 19 vuotta. Tarkoituksena oli kuitenkin turvata maksuttomat oppimateriaalit oppivelvollisuusiän puitteissa. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson nostaa Helsingissä 25. toukokuuta pidetyssä RKP:n puoluevaltuuskokouksessa esiin mahdollisuuden, että oppimateriaalit säilyisivät maksuttomina nykyiseen tapaan.

Lue edellinen artikkeli

Möller: Äänioikeusikärajaa alennettava 16 vuoteen myös EU-vaaleissa

Ennen vaaleja pohditaan, mikä on nuorten rooli politiikassa, millainen vaikutusvalta heillä on ja miten he voivat osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, vaikka konkreettiset toimenpiteet usein puuttuvat. RKP:n eurovaaliehdokas Ingrid Möller uskoo, että nuorten osallistumisella on ratkaiseva rooli demokratiassa.

Lue seuraava artikkeli