Henriksson slutspurtar: Fler timmar ska stärka läskunskaperna

Regeringen fattade idag ett viktigt beslut om att utöka minimiantalet lektioner inom den grundläggande utbildningen med tre årsveckotimmar. SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson har som undervisningsminister lett reformarbetet.

Regeringen kommer i enlighet med regeringsprogrammet att satsa 200 miljoner euro mer på den grundläggande utbildningen. Nu utökas undervisningen i modersmål och litteratur samt matematik med sammanlagt tre årsveckotimmar i de lägre årskurserna. 

– De försvagade läskunskaperna visar att det behövs en högre växel för att säkerställa att alla unga har de grundläggande färdigheterna, att läsa, skriva och räkna, i skick när de går ut årskurs 9. För SFP har det varit helt centralt att vi skrider från ord till handling. Nu ger vi eleverna mer tid för övning redan i ett tidigt skede och lärarna arbetsro. Jag är glad att som undervisningsminister ha fått ro denna viktiga reform i land, säger Henriksson. 

I årskurs 1–2 utökas undervisningen i både modersmål och litteratur samt matematik med en årsveckotimme, och i årskurs 3–6 utökas undervisningen i modersmål med en årsveckotimme. Timökningarna får genomföras genom lokala beslut. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2025 och handlar sammanlagt om en satsning på 20,6 miljoner euro.

Minimitimantalet utökas utan att utvidga läroplanen, vilket innebär mera tid för att uppnå de nuvarande målsättningarna. Målet är att se till att alla barn får tillräckliga grundläggande färdigheter som behövs för fortsatta studier och arbetslivet.

Anton Nilsson: Avsätt EU-pengar till skarvjakt

Skarven orsakar enorma problem runt om i Finland. Döda öar och minskande fiskbestånd följer i skarvens fotspår och nu kräver Anton Nilsson, kandidat i EU-valet, att det tas ett helhetsgrepp kring skarvfrågan i EU.

Läs föregående artikel

Möller: Sänk rösträttsåldern till 16 även i EU-valet

Inför varje val ställs den eviga frågan om vad ungas roll är i politiken, vilka påverkningsmöjligheter de har och hur de konkret kan delta i samhällsengagemanget trots att det ofta finns en tydlig brist på konkreta åtgärder. SFP:s EU-valskandidat Ingr Möller anser att ungas deltagande spelar en avgörande roll i demokratin.

Läs följande artikel