Myös yksityiset toimijat kärsivät sote-uudistuksesta

Hallituksen esitys sote-uudistukseksi on johtanut absurdiin tilanteeseen. Sekä monilta pieniltä sairaaloilta että lähes kaikilta yksityisiltä toimijoilta oltaisiin kieltämässä kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka vaativat muuta kuin paikallispuudutusta.

Näitä toimenpiteitä saisi jatkossa tehdä ainoastaan sairaaloissa, joissa on ympärivuorokautinen yhteispäivystys.

– Hallitus puhuu yhdellä suulla valinnanvapauden laajentamisesta ja esittää sitten säädöksiä, jotka supistavat valinnanvapautta entisestään. Onko tämä todella ollut kokoomuksen tarkoitus valinnanvapaudesta säädettäessä? Että yksityisten toimijoiden mahdollisuutta tehdä päiväkirugisia nukutusta vaativia leikkauksia käytännössä melkein kielletään, kysyy RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson puoluevaltuuston kokouksessa Tampereella.

– Linjanveto on epäreilu, sillä se jakaa myös pienet sairaalat A- ja B-kategorioihin sen perusteella, kuuluvatko ne yliopistolliseen sairaalaan vai ei. Sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen mukaan myös yksityisellä sektorilla on oltava päivystysvalmius. Se puolestaan tarkoittaa sitä, että yksityisen hoidon puolella ei 1.1.2020 alkaen ole mahdollista tehdä muita kuin paikallispuudutusta vaativia toimenpiteitä.

Henriksson on laatinut asian korjaamiseksi lakialoitteen, jonka toisena allekirjoittajana on keskustan Sirkka-Liisa Anttila. Aloitteen on allekirjoittanut myös muun muassa kokoomuksen Eero Suutari.

Kunnat kantavat taloudelliset riskit

Maakuntauudistus ja siihen liittyvä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on vielä täysin auki ja tämä luo epätietoisuutta kunnissa. Kunnat eivät voi suunnitella taloutta pitkällä tähtäimellä ja monet investoinnit jäävät tekemättä.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Kaikilla on oikeus turvalliseen arkeen

RKP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Thomas Blomqvist, on huolissaan kasvavasta pelosta ja turvallisuuden puutteesta yhteiskunnassa. Hän nosti asian esiin puoluevaltuuston kokouksessa Tampereella.

Lue seuraava artikkeli