Också privata aktörer lider av vårdreformen

Regeringens förslag till vårdreform har lett till en absurd situation. Såväl små sjukhus som nästintill alla privata aktörer föreslås bli utan rätt att utföra operationer som kräver mer än lokalbedövning.

Dessa åtgärder skulle framöver få utföras endast i sjukhus med dygnetrunt samjour.

– Regeringen talar med en mun om att bredda valfriheten men föreslår sedan förordningar som begränsar valfriheten ytterligare. Har detta verkligen varit Samlingspartiets mening när man förordrade om valfriheten? Att privata aktörers möjligheter att utföra dagkirurgiska operationer som kräver anestesi i praktiken nästan förbjuds, frågar SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson på partifullmäktigemöte i Tammerfors.

– Linjedragningen är djupt orättvis, eftersom den delar in de mindre sjukhusen i en A -och en B-kategori beroende på om de hör till ett universitetssjukhus eller inte. Samtidigt innebär social-och hälsovårdsministeriets linjedragning att samma jourberedskap måste finnas på den privata sektorn från 1.1.2020, att det inte heller inom den privata vården framöver är möjligt att operera annat än med lokalbedövning.

Henriksson har skrivit en lagmotion för att åtgärda detta. Motionens andra undertecknare är Centerns Sirkka-Liisa Anttila, och den stöds även av bland annat Samlingspartiets Eero Suutari.

Kommunerna bär de ekonomiska riskerna

Landskapsreformen och den medföljande social- och hälsovårdsreformen är ännu helt öppen. Det skapar osäkerhet i kommunerna. Det är svårt för kommunerna att planera ekonomin på lång sikt, vilket också hindrar investeringar.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Alla har rätt till trygghet i vardagen

Ordförande för SFP:s partifullmäktige, riksdagsledamot Thomas Blomqvist, oroar sig för den växande rädslan och avsaknaden av trygghet i samhället. Han lyfte upp frågan på partifullmäktiges möte i Tammerfors i helgen.

Läs följande artikel