Nina af Hällström: Se mikä maksaa nyt tuo tulevaisuudessa säästöä

Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto kokoontui tiistaina 24. lokakuuta ja hyväksyi hyvinvointialueen ensimmäisen palvelustrategin. RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Nina af Hällström puhui esityksen hyväksymisen puolesta ryhmäpuheenvuorossaan.

– Ennaltaehkäisevä toiminta on vahvasti esillä palvelustrategiassa. Siitä olemme RKP:n ryhmässä erityisen tyytyväisiä. Esimerkiksi moniammatilliset oppilashuoltotiimit tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä koulujen henkilökunnan kanssa ja vanhuspalveluissa hyvinvointialue tulee toteuttamaan seniorineuvolan pilottiprojektin. Seniorineuvolan käyttöönotto on ollut puolueemme tavoite jo pitemmän aikaa, af Hällström sanoi.

Hyvinvointialue tulee panostamaan digitaalisiin ratkaisuihin ja sähköiseen asiointiin, jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia palvelutarjonnalle.

– Digitaaliset palvelut auttavat meitä pitkällä aikavälillä tehostamaan hyvinvointialueen toimintaa, mutta emme saa unohtaa, että on myös heitä, jotka eivät pysty tai halua käyttää sähköistä asiointia. Kaksikielisyys pitää huomioida digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Jo kilpailutuksessa järjestelmien toimiminen ruotsin kielellä on otettava huomioon, af Hällström sanoi. 

Palvelustrategiaan sisältyy ohjelma hyvinvointialueen talouden tasapainottamiseksi. Vaikka talous on saatava tasapainoon nopeasti, af Hällström muistutti myös tärkeydestä kääntää katse tulevaisuuteen.

 Lähipalvelut ovat meille RKP:läisille tärkeitä. Länsi-Uusimaa on koko Suomen kasvualuetta ja on pidettävä mielessä, että alueen elinvoima myös kytkeytyy sosiaali- ja terveyspalveluiden olemassaoloon. Talouden tasapainotustoimenpiteet on tehtävä asiakaslähtöisesti, ja prosesseissa on otettava huomioon Länsi-Uudenmaan monimuotoisuus. On katsottava eteenpäin, se mikä ehkä maksaa nyt tuo tulevaisuudessa säästöä, af Hällström sanoi.

 

Torvalds helpottunut Itämeren kalastuskiintiöpäätöksestä

EU-maiden ministerit ovat tänään sopineet Eurooppa-neuvoston maatalous- ja kalastusneuvostossa Itämeren vuoden 2024 kalastuskiintiöistä. Nils Torvalds (RKP/Renew) on helpottunut siitä, että pahimmat pelot täydellisestä kiellosta eivät toteutuneet, vaan mm. lohen ja silakan kalastus voi jatkua, vaikkakin hieman pienemmissä määrin monissa osissa Itämerta.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Unkarin on aika ratifioida Ruotsin Nato-jäsenyys

Viime viikolla eurooppaministerit kokoontuivat Luxemburgiin. Kokouksessa Suomea edusti eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz.

Lue seuraava artikkeli