Nina af Hällström: Det som nu kostar ger inbesparingar i framtiden

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige godkände förslaget till välfärdsområdets servicestrategi på tisdag 24.10. SFP:s gruppordförande Nina af Hällström talade för godkännandet av förslaget i sitt gruppanförande.

– Vi gläder oss i SFP-gruppen att man har lyft fram den förbyggande verksamheten. Till exempel i elevvården ska de mångprofessionella elevvårdsteamen arbeta i nära samarbete med skolans personal. Inom äldreomsorgen kommer välfärdsområdet att förverkliga ett pilotprojekt för seniorrådgivning. Det är något som SFP redan en längre tid drivit, sade Nina af Hällström i sitt anförande.

Välfärdsområdet ska satsa starkt på digitala verktyg och tjänster som ger nya möjligheter.

– Digitala verktyg hjälper oss på sikt att bli mer effektiva, men de som inte kan eller vill utnyttja digitala tjänster får inte glömmas bort. Det är viktigt att digitala tjänsterna och servicen ska utvecklas på både svenska och finska. Också i upphandlingen ska det svenska språket beaktas, sade af Hällström.

I servicestrategin ingår ett program för balansering av välfärdsområdets ekonomi. Af Hällström påminde om vikten att se framåt och behålla långtidsperspektivet. Det som nu kostar ger inbesparingar i framtiden. 

För oss i SFP är det viktigt att servicepunkter finns nära invånarna i alla delar av välfärdsområdet. Samtidigt som budgeten balanseras på kort sikt måste vi också blicka framåt. Västra Nyland är ett tillväxtområde och livskraften i de olika kommunerna är inte oberoende av social- och hälsovårdstjänsternas existens. Åtgärder för att balansera ekonomin måste göras kundorienterat och mångfalden i området ska beaktas i processen, sade af Hällström.

 

Torvalds lättad över beslutet om fiskekvoter i Östersjön

Ministrar från alla EU-medlemsländer har i Europeiska rådets jordbruks- och fiskeråd idag kommit överens om fiskekvoterna för år 2024 i Östersjön. Nils Torvalds (SFP/Renew) är lättad över att de värsta farhågorna om totalförbud inte förverkligades, utan fiske av t.ex. lax och strömming får fortsätta, om än i en aningen reducerad mängd på många håll i Östersjön.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Dags för Ungern att ratificera Sveriges NATO-medlemskap

Denna vecka samlades europaministrarna till rådsmöte i Luxemburg, där Finland representerades av europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz

Läs följande artikel