Norrback hallituksen vaikuttamisesta EU:ssa ennallistamisasetukseen

Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) esitti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän kannan, kun eduskunta tänään käsitteli opposition välikysymystä hallituksen vaikuttamisesta EU:ssa ennallistamisasetuksen suhteen.

Kun lähes 75 % Suomen pinta-alasta on metsää, ennallistamisasetuksen vaikutukset Suomelle olisivat merkittävät. Hallituksen hyvin selkeä linja on ollut se, että asetuksesta aiheutuvia kustannuksia on saatava merkittävästi pienemmiksi ja, että jäsenmaiden eri lähtökohdat on huomioitava. Sama koskee toimivallan jakoa. Hallitus on selvästi korostanut, että metsäpolitiikka on ja tulee jatkossakin olemaan kansallisissa käsissä. 

–  Metsien merkitys maamme taloudelle on suuri, ne työllistävät, niistä saadaan vientituloja, ne tarjoavat virkistysmahdollisuuksia ja arvokkaita luontokokemuksia sekä ovat merkittävä omaisuuserä suomalaisille metsänomistajille. Metsillä on myös tärkeä rooli hiilinieluina ja ekosysteemeinä. Metsä on meille suomalaisille elintärkeä luonnonvara, jota meidän ehdottomasti tulisi vaalia, sanoo Norrback.

– Minulle on tärkeää, että perustuslain turvaamaa omistusoikeutta kunnioitetaan aina. Esimerkiksi vapaaehtoiset Metso- ja Helmi-ohjelmat ovat olleet hyvin menestyksellisiä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa samalla kun niissä on kunnioitettu omistusoikeutta, Norrback jatkaa.

– Vaikka ennallistamisasetuksella sinänsä on hyvä tarkoitus, herättää se myös minulla joissain kohdin huolia. Olen kuitenkin aina ollut sitä mieltä, että on parempi olla mukana neuvotteluissa, kun meihin vaikuttavia päätöksiä tehdään, kuin sulkeutua ulos. Tässä tilanteessa olisi kriittistä, että olemme mukana vaikuttamassa EU-ehdotuksen sisältöön, enkä minä näe, että Suomen neuvotteluasemaa parannetaan kaatamalla hallitus, toteaa Norrback.

Lisätietoja:

Anders Norrback, puh +358 50 514 4385

 

Thomas Blomqvist: Ennallistamisasetukseen vaikuttaminen on tärkeää

Eduskunta keskusteli tänään ehdotuksesta EU:n ennallistamisasetukseksi, johon sisältyy sitovia tavoitteita sekä velvoitteita luonnon ennallistamiseksi eri ekosysteemeissä.

Lue edellinen artikkeli

RKP Uusimaa nimesi uusia eduskuntavaaliehdokkaita

Uudenmaan ruotsalaisen kansanpuolueen piirihallitus on asettanut uusia ehdokkaita ehdolle huhtikuussa 2023 pidettäviin eduskuntavaaleihin. Keskiviikkona 9 marraskuuta eduskuntavaaliehdokkaiksi nimettiin Ida Flemmich Siuntiosta, Frida Forsblom-Prittinen Vantaalta, Kasper Nyberg Sipoosta ja Fredrik Rantala Hangosta. Aiemmin lokakuussa RKP Uudenmaan piirihallitus on asettanut eduskuntavaaliehdokkaiksi Elin Blomqvist-Valtosen Porvoosta ja Micaela Römanin Sipoosta.

Lue seuraava artikkeli