Norrback huolissaan elintarvikkeiden omavaraisuusasteesta

Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) on syvästi huolissaan maatalouden kannattavuuskriisistä. Syyt kannattavuuden heikentymiselle ovat kehittyneet ajan myötä. Se, että maataloustuottajat eivät saa voimakkaasti nousevia tuotantokustannuksiaan takaisin markkinoilta osoittaa sen, etteivät markkinat toimi oikealla tavalla. Alalla kaupankäynti on hyvin keskittynyttä, mikä puolestaan antaa kauppaketjuille vallan ohjata markkinoita. Tämä ei kuulu toimivaan markkinatalouteen. Kauppa tekee ennätystuloksia, kun taas alkutuotanto on vaarassa ehtyä.

-Jos tarkastellaan kauppaketjujen nyt tekemiä voittoja, maataloustuotteiden hintoja voitaisiin hyvin nostaa ilman, että se merkittävästi vaikuttaisi kuluttajahintoihin. . Vetoan kauppaketjuihin: muistakaa yhteiskuntavastuunne ja myötävaikuttakaa siihen, että meillä jatkossakin on riittävästi kotimaista ruokaa. He ovat tässä avainasemassa. Tapaan usein kuluttajia, joiden mukaan maltillinen hintojen nousu on hyväksyttävää, jos saa varmuuden siitä, että hinnankorotus menee tuottajille, Norrback sanoo.

Hallitusohjelman mukaan maataloudelle ei kohdisteta lisäkustannuksia ilman kompensaatiota, ja tätä hallitus onkin noudattanut. Nyt on tärkeää arvioida elintarvikealan sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä. Tarvitsemme sopimusjärjestelmän, joka reagoi tuotantokustannusten vaihteluihin.

Ennen kaikkea energian, mutta myös muiden välttämättömien tarvikkeiden jyrkkä hinnannousu yhdistettynä viime kasvukauden heikkoon satoon on johtanut siihen, että monet maanviljelijät eivät tänään pysty edes kattamaan käyttökustannuksiaan. Jos tämä jatkuu edessä on tilanne, jossa puhdas ja laadukas kotimainen ruoka ei enää ole itsestäänselvyys kauppojen hyllyillä.

– Luke on 2. helmikuuta2022 ilmoittanut, että kotimainen peruna on loppumaisillaan. Vastaavanlainen ilmoitus tulee olemaan arkipäivää, ellemme löydä elintarvikeketjulle yhteistä ratkaisua. Siksi vetoankin kuluttajiin, että he jatkossakin viestittäisivät kaupoille, että ruokapöytiin halutaan kotimaista ​​ruokaa myös tulevaisuudessa, Norrback sanoo.

Thomas Blomqvist: Maatalouden kannattavuuskriisiin on puututtava

– Suomen maatalouden kannattavuuskriisi on syvempi kuin koskaan aiemmin. Suurella osalla maatiloista on talousvaikeuksia. Jos ongelmiin ei puututa nopeasti, on todennäköistä, että suuri määrä maataloustuottajista joutuvat lopettamaan toimintansa. Tilanne on katastrofaalinen tuottajille henkilökohtaisesti ja se uhkaa myös jo Suomen omavaraisuusastetta, kotimaista elintarviketeollisuutta ja sen työvoimaa. Lisäksi tilanne vaikuttaa negatiivisesti moneen luottolaitokseen, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Saamelaisten oikeus terveydenhuoltoon omalla äidinkielellään on turvattava

Tänään vietämme saamelaisten kansallispäivää. Päivää onvietetty 6. helmikuuta vuodesta 1992 lähtien sen kunniaksi, että samana päivänä vuonna 1917 Trondheimissa järjestettiin ensimmäinen pohjoismainen saamelaiskokous.

Lue seuraava artikkeli