Norrback: Suhteettoman suuria hakkuita tuulipuistojen rakentamisen yhteydessä

Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) on jättänyt kirjallisen kysymyksen tuulivoimapuistojen rakentamisen yhteydessä tehtävistä hakkuista.

-Kun uusia tuulivoimapuistoja rakennetaan maalle, tehdään samalla myös paljon hakkuita. Hakkuita suoritetaan alueilla, joille tuulipuistoja rakennetaan, mutta niitä suoritetaan eri sähköyhtiöiden toimesta, jolloin kaadettujen puiden määrä on suurempi kuin mitä välttämättömästi tarvittaisiin. 

Tuulivoimapuistojen määrä tulee lisääntymään jatkossa, mikä on linjassa niiden tavoitteiden kanssa, joihin Suomi on sitoutunut energiatuotannossaan. Tämä edistää siirtymistä yhä enenemissä määrin siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuvan energian pariin. Tämän vuoksi on tärkeää, että hakkuiden ilmastovaikutukset huomioidaan, kun tuulivoimaloita jatkossa rakennetaan. Norrback haluaa eduskunnan puhemiehelle tekemässään kirjallisessa kysymyksessään nostaa esille epäkohdan, että sähköyhtiöitä ei velvoiteta rakentamaan yhteisiä voimasiirtolinjoja tuulivoimapuistoihin. 

Kirjallisella kysymyksellään Norrback haluaa tietää, miten ministeriö huomio ympäristövaikutukset, kun metsää muutetaan ikiajoiksi teiksi, voimansiirtolinjojen johtoaukeamiksi ja tuulivoimpuistoiksi. Kysymyksessä halutaan myös saada selville, jos ministeriö voi lainsäädännöllisesti pakottaa sähköyhtiöitä rakentamaan yhteisiä voimalinjoja tuulivoimapuistoista kantaverkkoon. 

Henriksson ja Bergqvist: Elinkeinoelämä tarvitsee toimivia yhteyksiä

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja kansanedustaja Sandra Bergqvist vierailivat tänään Kemiönsaarella. Päivän ohjelmassa oli muun muassa vierailu kalajalostamo Salmonfarmilla Kasnäsissä ja tapaaminen Paraisten kaupunginjohtaja Patrik Nygrénin sekä Kemiönsaaren vt. kunnanjohtaja Erika Strandbergin kanssa.

Lue edellinen artikkeli

RKP solmi Lahdessa vaaliliiton Keskustan kanssa

RKP ja Lahden Keskusta ovat solmineet huhtikuun kuntavaaleja koskevan vaaliliiton. Kysymyksessä on tekninen vaaliliitto, joka ei sido ryhmiä poliittisissa kysymyksissä. Molemmat puolueet myös toteuttavat ja rahoittavat omat vaalikampanjansa. RKP:lla ei ole 2000-luvulla ollut ehdokkaita kuntavaaleissa Lahdessa.

Lue seuraava artikkeli