Norrback: Oproportionerlig skövling av skog vid vindkraftsbyggen

Riksdagsledamot Anders Norrback har lämnat in ett skriftligt spörsmål om skövlingen av skog i samband med byggandet av vindkraftsparker.

– Då nya vindkraftsparker byggs på landområden skövlas mycket skogsområden. Skövling av skog kommer att förekomma men onödigt många träd fälls då elöverföringsledningar dras från flera olika bolag till parkerna, säger Norrback.

Byggandet av vindkraftsparker kommer att öka i framtiden, vilket är i linje med Finlands mål om att övergå från fossila till förnybara energikällor. Det är därför viktigt att fästa uppmärksamhet på miljöeffekterna som tillkommer då vindkraftsparker byggs i framtiden. Norrback vill i sitt spörsmål lyfta fram problemet med att elbolagen inte tvingats samarbeta kring byggandet av elöverföringsledningar. 

I sitt spörsmål vill Norrback få veta hur ministeriet tar i beaktande miljöeffekterna av att för all framtid förvandla skogen till vägar, kraftlinjegator och vindkraftsparker. Frågan är även om elbolagen kunde tvingas använda sig av samma elöverföringsledningar till stamnätet för att inte behöva bygga egna ledningar. 

Bergqvist: De finska yrkesfiskarna behövs

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist besökte under tisdagen Salmonfarm i Kasnäs i Kimitoön. Bergqvist vill se en livskraftig och hållbar fiskerinäring i Finland även framöver.

Läs föregående artikel

SFP ingick valförbund i Lahtis med Centern

SFP och Centern i Lahtis har ingått ett tekniskt valförbund inför kommande kommunalval. Valförbundet förbinder inte partierna i de politiska frågorna och båda partierna förverkligar och finansierar sina egna kampanjer. SFP har inte haft kandidater i kommunalvalet i Lahtis under 2000-talet.

Läs följande artikel