”Olemme tehneet historiaa”

Henriksson iloitsee hallituksen tiedonannosta rasismin vastaisesta työstä.

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt hallituksen tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson pitää tiedonantoa historiallisena rasismin vastaisena asiakirjana.

– Päätös on historiallinen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun rasismia koskeva tiedonanto annetaan eduskunnalle. Tiedonanto on selkeä osoitus siitä, ettei hallitus hyväksy minkäänlaista rasismia, ja vahvistaa, että hallitus ja kaikki sen ministerit sitoutuvat aktiiviseen rasismin vastaiseen työhön sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseen, Henriksson sanoo.

-Minulle ja RKP:lle lähtökohtana on koko ajan ollut, että tiedonannon on oltava uskottava ja sisällettävä konkreettisia toimenpiteitä. Olen iloinen voidessani todeta, että olemme saavuttaneet tavoitteemme. Tämä on erittäin hyvä tiedonanto, Henriksson sanoo. Ruotsalaisen kansanpuolueen osalta kyse on ollut myös hallitukseen osallistumisemme jatkumisesta. Yhteisen tuloksen saavuttaminen osoittaa myös, että hallitus on toimintakykyinen.

Tiedonannossa esitetään 23 konkreettista toimenpidettä, joissa on kyse niin kansalaisyhteiskunnan vahvistamisesta kuin esimerkiksi uusien tärkeiden käytäntöjen kehittämisestä, jotta hallitus voisi poliittisella tasolla järjestelmällisesti ja jatkuvasti käsitellä ja toteuttaa toimia yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden vahvistamiseksi. Tiedonannolla jatketaan ja vahvistetaan sitä pitkäjänteistä työtä, jota Suomessa on tehty yhdenvertaisuuden ja rasismin vastaisen työn vahvistamiseksi. Tiedonanto luo pohjan tuleville toimille kauden aikana. 

Ruotsalainen eduskuntaryhmä hyväksyi tiedonannon yksimielisesti kokouksessaan 30.8.

 

Linkki valtioneuvoston kanslian tiedotteeseen:
https://vnk.fi/-/valtioneuvosto-hyvaksyi-tiedonannon-yhdenvertaisuuden-tasa-arvon-ja-syrjimattomyyden-edistamiseksi

 

Linkki hallituksen tiedonantoon:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165110/VN_tiedonanto_31082023.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Norrback huolissaan kalastuskiintiöistä

Euroopan komissio julkaisi äskettäin ehdotuksensa kalastuskiintiöistä vuodelle 2024. Jos komission ehdotus hyväksyttäisiin sellaisena, se tarkoittaisi, että silakan ja sillin kalastus loppuisi lähes kokonaan Itämeren keskiosissa ja Pohjanlahdella. Lisäksi komissio haluaa leikata lohisaaliskiintiöitä Ahvenanmaan ja Merenkurkun välillä. Kansanedustaja, ja Kalatalouden keskusliiton puheenjohtaja, Anders Norrback (RKP) suhtautuu kriittisesti komission ehdotukseen.

Lue edellinen artikkeli

Wickström: Rantarataa on parannettava nopeasti

Ruotsalaisen kansanpuolueen (RKP) varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Henrik Wickström pitää tärkeänä, että rantarataa parannetaan tällä hallituskaudella. Kuluneen viikon aikana useat suuret häiriöt ovat vaikuttaneet junaliikenteeseen nykyisellä Helsinki-Turku-radalla.

Lue seuraava artikkeli