”Vi har gjort historia”

Henriksson gläds över regeringens meddelande om motarbetande av rasism.

Statsrådet har idag godkänt regeringens meddelande om främjande av likabehandling, jämlikhet och icke-diskriminering. SFP:s ordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson ser meddelandet som ett historiskt dokument för motarbetande av rasism.

– Beslutet är historiskt. Det är första gången ett meddelande om motarbetande av rasism ges till riksdagen. Meddelandet är en klar markering för att regeringen inte godkänner någon form av rasism, och fastställer att regeringen och alla dess ministrar förbinder sig till att aktivt jobba mot rasism och för att främja jämlikhet och icke-diskriminering, säger Henriksson.

– För mig och för SFP var utgångspunkten hela tiden att meddelandet måste vara trovärdigt och innehålla konkreta åtgärder. Det är med glädje jag kan konstatera att vi nått vårt mål. Det här är ett mycket bra meddelande, säger Henriksson. För Svenska folkpartiet har det också handlat om vår fortsatta regeringsmedverkan. Att vi nått ett gemensamt resultat visar också att regeringens handlingsförmåga är återupprättad.

Meddelandet innehåller 23 konkreta åtgärder som handlar om att allt från att förstärka medborgarsamhället, till att utforma ny viktig praxis för regeringen att systematiskt och kontinuerligt på politisk nivå behandla och vidta åtgärder för att stärka likabehandling, jämlikhet och icke-diskriminering. Genom meddelandet får det långvariga arbetet för att förstärka likabehandling och arbetet mot rasism i Finland nu en fortsättning och förstärks. Meddelandet lägger grunden för kommande åtgärder under perioden. 

Svenska riksdagsgruppen godkände enhälligt meddelandet på sitt möte torsdagen den 30.8.

 

Länk till statsrådets kanslis pressmeddelande:
https://vnk.fi/sv/-/statsradet-antog-meddelande-om-framjande-av-likabehandling-jamstalldhet-och-icke-diskriminering

Länk till regeringens meddelande:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165111/VN_meddelande_31082023_SV.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Norrback bekymrad över fiskekvoterna

EU-kommissionen kom nyss ut med sitt förslag gällande fiskekvoter för år 2024. Om kommissionen får sin vilja igenom kommer fiske av strömming och sill sluta nästan helt i mellersta Östersjön och Bottniska viken. Dessutom vill kommissionen också minska laxfångstkvoterna mellan Åland och Kvarken. Riksdagsledamot, och ordförande i Centralförbundet för fiskerihushållning, Anders Norrback (SFP) förhåller sig kritisk till kommissionens förslag.

Läs föregående artikel

Wickström: Kustbanan måste snabbt förbättras

SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Henrik Wickström anser att det är viktigt att kustbanan förbättras under den här regeringsperioden. Under den senaste veckan har ett flertal omfattande störningar påverkat tågtrafiken längs med befintliga Helsingfors-Åbo tågbanan.

Läs följande artikel