Ollikainen: Pohjanmaalle tärkeitä investointeja

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mietintöön ensi vuoden valtion talousarviosta sisältyy useita Pohjanmaan kannalta tärkeitä hankkeita. Esimerkiksi useat alempaan tieverkkoon kuuluvat tiet eri puolilla Pohjanmaata uudistuvat ensi kesänä.

– Tieverkkomme korjausvelka kasvaa koko ajan. Tämän niin sanotun joululahjarahan avulla voimme tehdä pienempiä mutta tärkeitä investointeja Pohjanmaan tieverkon parantamiseksi. Esimerkkejä tällaisista teistä ovat Västerhankmontie (100 000 euroa) ja Söderfjärdintie (200 000 euroa), mutta myös Henriksdalintie sekä Uusikarlepyyn ja Purmon tiet. Kyläläiset ovat odottaneet pitkään parannusta kyliensä elinehtoihin, sanoo Maalahden kansanedustaja Mikko Ollikainen.

Ensi vuonna hallitus aikoo panostaa erityisesti päällystystöihin. Pelkästään vanhan Vaasan läänin alueella kyse on reilusti yli 30 miljoonasta eurosta.

– Tämä tulee vaikuttamaan valtavasti myös meihin. ELY-keskus julkaisee pian listan ensi kesän päällystyshankkeista, ja toivon, että näillä varoilla voidaan osarahoittaa Vöyrintien parantamista, joka saa ensi vuonna 300 000 euroa, Ollikainen sanoo. 

Moikipään saaren valtion omistamaa väylää levennetään ja syvennetään 100 000 eurolla.

– Merenkurkun maailmanperintökohteen eteläosaan ei ole aiemmin tehty investointeja. Nyt on sen aika. Samalla tämän pitäisi olla ensimmäinen korvamerkitty joululahjaraha, joka tulee Korsnäsin kunnalle pitkään aikaan, Ollikainen sanoo. 

Liikennehankkeiden lisäksi 450 000 euroa myönnetään VEBIC:n (Vaasan yliopiston Vaasa Energy Business Innovation Centre) vetyratkaisujen tutkimukseen ja kehittämiseen sekä 100 000 euroa Niilo Mäki Instituutille 5–6-vuotiaiden suomenruotsalaisten lasten oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja seurantaan.

– Nykyiset Pisa-tulokset huomioon ottaen tämä on erittäin tärkeää. Tämän lisäksi 50 000 annetaan myös ruotsinkieliseen pelastajakoulutukseen Helsingissä, josta on hyötyä tietysti kaikille Suomessa ruotsia puhuville, Ollikainen sanoo.

Eduskunnan joululahjarahat jaettiin – Bollstantien risteys Inkoossa, Störsvikin risteyksen suunnittelu ja Överbyntie mukana

RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström on tyytyväinen siihen, miten hallituspuolueet ovat päättäneet jakaa eduskunnan niin sanotut joululahjarahat. Rahat jaetaan alueen liikenne- ja kulttuuripanostuksiin.

Lue edellinen artikkeli

Biaudet: Panostukset ihmisoikeuksien, ihmisoikeuspuolustajien ja kulttuurin puolesta erityisen tärkeitä tässä ajassa

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on tänään hyväksynyt mietintönsä valtion ensi vuoden talousarviosta ja niin sanotun jakamattoman varan eli "joululahjarahojen" jakamisesta. Kansanedustaja Eva Biaudet on erityisen tyytyväinen panostuksista kansalaisjärjestöille, jotka tekevät työtä ihmisoikeuksien, ihmisoikeusaktivistien ja kulttuurin puolesta.

Lue seuraava artikkeli