Ollikainen: Viktiga satsningar för Österbotten

Flera viktiga projekt för Österbotten finns med i riksdagens finansutskotts betänkande kring nästa års statsbudget. Till exempel flera vägar, som tillhör det lägre vägnätet i olika delar av Österbotten, får en ansiktslyftning nästa sommar.

– Reparationsskulden på vårt vägnät växer hela tiden. Genom dessa så kallade julklappspengar kan vi göra mindre men viktiga satsningar för att förbättra det lägre vägnätet runt om i Österbotten. Exempel på sådana vägar är Västerhankmovägen (100.000 euro) och Söderfjärdsvägen (200.000 euro) men även Henriksdalsvägen samt vägar i Nykarleby och Purmo. Här har byborna väntat länge på en förbättring av byarnas livsnerver, säger SFPs riksdagsledamot Mikko Ollikainen från Malax.

Regeringen gör nästa år en extra punktinsats gällande beläggningsarbeten. Bara in inom gamla Vasa läns område handlar det om långt över 30 miljoner euro.

– Det här kommer att ha en enorm påverkan också hos oss. Inom kort kommer NTM-centralen att publicera listan på sina beläggningsobjekt nästa sommar och jag hoppas att man genom dessa medel kan delfinansiera Vöråvägens förbättrings som nästa år får 300.000 euro, säger Ollikainen. 

Farleden som staten äger vid Molpehällorna får en breddning och fördjupning för 100.000 euro.

– Den södra delen av Kvarkens världsarv har inte fått några satsningar tidigare. Nu är det dags. Samtidigt torde det vara de första öronmärkta julklappspengarna som kommer till Korsnäs kommun på mycket länge, säger Ollikainen.

Förutom trafikprojekt finns bland annat 450 000 euro för forskning och utveckling av vätgaslösningar vid VEBIC (Vaasa Energy Business Innovation Centre vid Vasa universitet) samt 100.000 euro till Niilo Mäki institutet för att i ett tidigt skede klarlägga och följa upp inlärningssvårigheter för finlandssvenska barn i 5-6-åldern.

– Med tanke på de aktuella Pisaresultaten är detta otroligt viktigt. Förutom detta ges även 50.000 för svenskspråkig räddningsutbildning i Helsingfors, vilket förstås gagnar hela Svenskfinland, säger Ollikainen.

Wickström: Riksdagens julklappspengar utdelade – satsningar på riksväg 25, stamväg 51 och kulturen i Västnyland

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström gläds för hur regeringspartierna valt att dela ut riksdagens så kallade julklappspengar. De kommer att fördelas på trafik- och kultursatsningar i regionen.

Läs föregående artikel

Biaudet: Satsningar för mänskliga rättigheter, människorättskämpar och kultur speciellt viktiga i dessa tider

Riksdagens finansutskott har idag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget och fördelningen av den så kallade ofördelade reserven, eller ”julklappspengarna”. Riksdagsledamot Eva Biaudet är speciellt nöjd över satsningarna på medborgarorganisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, människorättskämpar och kultur.

Läs följande artikel