Suuri osa yhteiskuntamme kuljetustarpeesta hoidetaan tänä päivänä maanteitse. Puuteollisuuden raaka-aineet ja valmiit tuotteet kuljetetaan kuorma-autoilla. Rakennusteollisuuden yhä enenevällä soran ja kiviaineksen kysyntä vaikuttaa myös suoraan tienkäyttöön. On tärkeää, että tiestömme on riittävän hyväkuntoinen selvitäkseen raskaasta liikenteestä. Suomen kaltaisessa maassa, jolla on pitkät etäisyydet ja viennistä riippuva teollisuus, hyvät tieyhteydet ovat yksi edellytyksistä, jotta yhteiskunta toimii ja talous kasvaa. Panostukset infrastruktuuriin ovat mitä suurimmassa määrin myös Suomen talouselämää hyödyntäviä investointeja.

Christoffer Hällfors

Politiikka ja data-analyytikko, kunnnallissihteeri

Yhteystiedot »

Torvalds turhautunut: Suomalaiset kuljetusyritykset jäävät edelleen odottamaan tavaraliikenteen yhteisiä sääntöjä

Europarlamentti lähetti tänään 27.3.2019 istunnossaan takaisin liikennevaliokunnan käsiteltäväksi niin kutsutun liikkuvuuspaketin. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalaiset kuljetusyritykset joutuvat edelleen odottamaan tärkeää päivitystä joka takaisi sen, että myös ulkomaalaisten yritysten lähetettyjä työntekijöitä koskisi suomalaiset säännöt liittyen kuljettajien lepoaikoihin sekä palkkoihin.

Torvalds suhteellisen tyytyväinen: Historiallinen päätös kuorma-autojen päästöistä

Taistelu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopan Unionissa otti ison askeleen eteenpäin maanantai ja tiistai välisenä yönä 19. helmikuuta. Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät sopuun liittyen EU:n yhteisiin tavoitteisiin koskien kuorma-autojen hiilidioksidipäästöjä niin että päästöt pienenevät 15% vuoteen 2025 mennessä, ja 30% vuoteen 2030 mennessä.