Resolution från Svenska folkpartiets partidag 2017

Resolution antagen av Svenska folkpartiets partidag i Helsingfors 2017

För Finland är det av största vikt att föra en aktiv utrikespolitik. Vi värderar vårt långvariga samarbete inom Norden högt. Vi vill att Finland fortsättningsvis ska vara aktivt inom EU. Också globalt, t.ex. inom FN, vill vi att Finland fortsätter sin starka tradition av arbete för samarbete och fred.

SFP anser att det nordiska samarbetet ska utvecklas ytterligare genom ett nordiskt medborgarskap. Det skulle bidra till att befrämja en gemensam arbetsmarknad och stimulera ekonomin. SFP ifrågasätter att Finlands ministrar i nordiska sammanhang väljer att frångå svenskan och tyr sig till engelska. För det praktiska samarbetet är kunskaper i svenska avgörande och därför stöder SFP undervisning i det andra inhemska språket från årskurs ett. SFP önskar att Norden agerar aktivt inom EU och tar ett ledarskap för att främja de nordiska värderingarna.

Den nedprioritering av EU-politiken som regeringen fört är skamlig och det är märkligt att sannfinländarnas EU-skeptiska linje får en så stor roll. Det är oerhört att Finland har en europaminister som vill ordna en folkomröstning om Finlands fortsatta EU-medlemskap och ta tillbaka marken som valuta. Det kan jämföras med en undervisningsminister som ser analfabetism som ett mål för sitt arbete.

Den tradition och den praxis som också SFP varit med om att bygga upp och utveckla under många regeringar, verkar totalt ha fallit i glömska under den nuvarande regeringen. Det är fullständigt oacceptabelt att ministrar från Finland inte deltar i EU-ministermöten. Då man istället sänder tjänstemän är möjligheten att påverka betydligt sämre.

En aktiv utrikespolitik kräver mera budgetmedel. Finlands beskickningar utomlands har drabbats av nedskärningar. Man har också skurit ner Finlands biståndsbudget och lämnat oss längre från det mål på 0,7% av BNP som Finland förbundit sig till. För att få och förtjäna respekt bör Finland visa medmänsklighet och ta sitt ansvar när hårt drabbade flyktingar behöver vår hjälp. Flyktingkvoten bör höjas, humanitära grunder för uppehållstillstånd bör återinföras i lag och familjeåterföreningar tryggas.

Som ett litet land är vi mera beroende av omvärlden än omvärlden är av oss. Vi måste ha en konkurrenskraftig exportindustri för att vi ska kunna finansiera vår välfärd. Utbildning är en vital del av konkurrenskraft på den globala marknaden. Vi bör satsa på utbildning på alla nivåer, samt mångsidig språkundervisning. Behovsprövningen vid anställandet av utländsk arbetskraft bör slopas då det skapar onödiga hinder för företag att få nödvändig kompetens.

Regeringen säger sig vilja satsa på Finlandsbilden och är mån om att Finland ska vara ett respekterat land. Det uppnår man inte genom att kraftigt nedprioritera utrikespolitik, samarbete inom EU eller drastiskt skära i biståndsmedlen. Då hjälper inte kampanjer eller kortsiktiga satsningar på exportfrämjande – det krävs en långsiktig politik som tydligt och målmedvetet för fram att Finland är ett land som bryr sig om sin omvärld och som är en pålitlig och konstruktiv samarbetspartner.

Henriksson perussuomalaisille: Tulkaa ulos mustavalkoisesta kuplasta!

Puheessaan RKP:n puoluekokouksessa Helsingissä puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson lähetti terveiset perussuomalaisille, jotka tänä viikonloppuna kokoontuvat puoluekokoukseen Jyväskylässä.

Lue edellinen artikkeli

Nils Torvalds on RKP:n presidenttiehdokas

RKP on yksimielisesti valinnut europarlamentaarikko Nils Torvaldsin puolueen ehdokkaaksi vuoden 2018 presidentinvaalissa.

Lue seuraava artikkeli