Svenska riksdagsgruppen lämnade in 64 budgetmotioner

Svenska riksdagsgruppen har lämnat in totalt 64 budgetmotioner. Motionerna är en början på arbetet med att presentera en skuggbudget med bättre politik än regeringens.

– För oss är sysselsättningen och företagsamheten viktiga delar av vår skuggbudget. Vi är övertygade om att vi med tydlig och sporrande sysselsättningspolitik lägger en mer hållbar ekonomisk grund. Därför är även satsningar på bättre arbetshälsa synligt med i vårt alternativ, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

– Våra prioriteringar varierar från ekonomiskt mer krävande reformer, som en omfattande familjepolitisk förnyelse och stora insatser på alla utbildningsnivåer till grundandet av fler skyddshem, satsningar på minnessjuka, mental hälsa och Östersjön. Vårt alternativ gör Finland mer jämlikt och framgångsrikt, säger partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

De största satsningarna i Svenska riksdagsgruppens och SFP:s skuggbudget riktas till utbildningen, biståndet, arbetshälsan, en mer sporrande sysselsättning och skattepolitik samt åtgärder för att förbättra situationen för de mest utsatta, som exempelvis genom att höja garantipensionen och barnbidragets ensamförsörjartillägg. Den alternativa budgeten lanseras i början av november. I skuggbudgeten omfördelas 1,6 miljarder euro jämfört med regeringens budget.

Riksdagsledamöter kräver anslag för Karleby-Jakobstad flygfält i Kronoby

Riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson (SFP), Jutta Urpilainen (SDP) och Peter Östman (KD) kräver att man i nästa års statsbudget ska reservera 350 000 euro för att stödja flygtrafiken till Karleby-Jakobstad (Kronoby) flygplats.

Läs föregående artikel

Satsa på bättre ljudmiljöer

Bättre ljudmiljöer gagnar alla, eftersom dåliga ljudmiljöer påverkar inlärning, minnet och utsöndringen av stresshormoner.

Läs följande artikel