Skyddshemsplatser och mer flexibilitet för föräldrarna

Våld mot kvinnor och reform av föräldraledigheten är exempel på ärenden som SFP behandlar upp i sitt ställningstagande om jämställdhet.

Nästan varannan kvinna i Finland över 15 år har råkat ut för våld, och de flesta av dem har upplevt våld i sin parrelation. Finland är ett av de Europeiska länder där kvinnor utsätts mest för våld. Det är ett attitydproblem, och att förändra attityder är ofta mycket svårt och kräver kurage och bestämdhet av oss alla att ingripa, också av de som själva besparats våld i sina relationer.

– Varenda en som tar till våld vet att de bryter mot lagen, så strängare straff är knappast lösningen. Det är entydigt att samhällets attityd i denna fråga måste förändras. Men det finns också några brådskande saker som måste göras för de våldsoffer som inte har tid att vänta på att samhällets attityder har ändrat, säger statssekreterare Marcus Rantala, som har fungerat som ordförande i SFP:s jämställdhetsutskott.

– För dessa våldsoffer måste vi få fler skyddshemsplatser. Vi måste omedelbart öppna en telefonjour som har öppet dygnet runt och som snabbt kan hjälpa drabbade.

SFP vill också driva igenom en grundlig reformer av föräldra- och vårdledigheterna. Med en helhetsreform vill SFP komma åt problemet med att kvinnor hålls onödigt länge borta från arbetslivet. Man vill ge föräldrarna en större flexibilitet att fördela föräldraledigheten.

SFP:s partiordförande, försvarsminister Carl Haglund tar upp en annan politisk fråga som ökar ojämlikheten på arbetsmarknaden, nämligen förslaget till ny pensionsuppgörelse. I förslaget som arbetsmarknadsparterna tog fram i höstas så föreslår man att den förhöjda koefficienten (så kallade superkarttuma) slopas.

Enligt systemet med en förhöjd koefficient stiger pensionen snabbare än tidigare om man stannar kvar i arbetslivet efter pensionsåldern.

– Den förhöjda koefficienten gav kvinnor med lång utbildning samt kvinnor som stannade hemma med barnen mitt i arbetskarriären en möjlighet att nå en dräglig nivå på sin pension. Genom att slopa denna möjlighet har man gjort det oattraktivt och ekonomiskt ofördelaktigt för kvinnor att utbilda sig och att skaffa familj. Man har också gjort det mindre intressant att stanna längre kvar i arbetslivet. Det är helt fel riktning i ett modernt och jämlikt samhälle, säger Haglund.

Ei lisää verotustasoja!

Keskustan ehdotus antaa maakunnille verotusoikeus loisi byrokratiaa ja nostaisi veroja.

Lue edellinen artikkeli

Viktigt att trygga resurserna till polisen, åklagarna och domstolarna

Anna-Maja Henriksson efterlyser långsiktighet i statens agerande. Använder Jakobstads ämbetshus Ebba Brahe som exempel.

Lue seuraava artikkeli