Timfördelningen tryggar allmänbildande gymnasiet

Undervisningen i de andra inhemska språken fortsätter som obligatoriska ämnen, säger Carl Haglund

– Den i dag godkände timfördelningen i gymnasiet är en god kompromiss som tillgodoser våra utgångspunkter, säger Carl Haglund som representerar SFP i det bildningspolitiska ministerutskottet som förhandlat om timfördelningen. Vi anser att gymnasiet fortsättningsvis ska ge en allmänbildande utbildningsbas och då är ett tillräckligt antal obligatoriska kurser som kompletteras med fördjupade kurser i ämnen man själv valt nödvändigt, konstaterar Haglund.

– Vi var kritiska till den modell där valfriheten skulle ha utökats på allmänbildningens bekostnad. Det kunde som exempel ha inneburit att en studerande under sin gymnasietid aldrig skulle ha läst en enda kurs historia. Därför är vi nöjda med att den nya timfördelningen inte offrade allmänbildningen och alla studeranden får en insikt i många realämnen, säger Haglund.

– Finländarna behöver mer och mångsidigare språkkunskaper för att klara sig i den globala konkurrensen. Därför är det glädjande att språken fortsättningsvis har en farmskjuten plats i timfördelningen. Att också undervisningen i de andra inhemska språken fortsätter som obligatoriska ämnen är positivt, trots den inflammerade debatten som pågår i riksdagen, säger Haglund. Gymnasiets innehåll och timfördelning är av avgörande betydelse för utvecklandet av Finlands kunskapspotential. Gymnasiestudierna ska skapa förmåga att tänka tvärsektoriellt och förslaget om ämnesöverskridande helheter är ett intressant steg i den riktningen, avslutar Haglund.

Skatteflykten är omoralisk

Torvalds kräver att Juncker kommer till Europaparlamentet för att förklara Luxemburgs fördelaktiga skatteavtal med vissa storföretag

Lue edellinen artikkeli

EU-stöd behövs för LNG-terminalerna

SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds kommenterar gårdagens överenskommelse mellan Finland och Estland om hur man vill gå vidare med LNG-terminalerna i Finska viken.

Lue seuraava artikkeli